Zima končí, auta se obouvají do letních pneumatik. Víme, co dělat s těmi zimními?

Od začátku dubna může vaše auto jezdit na letních pneumatikách. Kam však s těmi zimními? Ať už jste si je nechali vyměnit v autoservisu, nebo jste se do akce pustili svépomocí, musíte je dobře uskladnit. Nesprávným skladováním pneumatik totiž zkracujete jejich životnost.

Úschova kol v servisu
Mnoho autoservisů nabízí sezónní úschovu kol, kde jim věnují dostatečnou péči a vědí, jak pneumatiky skladovat. Máte s tím míň starostí a taky ne všichni mají vhodné místo na pořádné uschování. Nevýhodou je poplatek s tím spojený, který se pohybuje ve stokorunách. Pro toho, kdo chce mít klid na duši a nevadí mu si za něj připlatit, je úschova do autoservisu tím pravým řešením.

Uskladnění ve sklepě
Kdo chce trochu ušetřit, může pneumatiky skladovat v domácích podmínkách. Musí si však zajistit vhodné prostředí. Může to být například domovní sklep, který bude dostatečně suchý, bez průvanu a pokud možno bez přímého slunečního světla. Vyvarujte se kontaktu s chemickými látkami a oleji. Teplota místnosti by měla být spíše nižší a pneumatiky chráněny před zdrojem tepla.

Jaká je správná poloha?
Klíčem k dlouhé životnosti pneumatik je především poloha, ve které jsou skladovány. Pozor na rozdíl v poloze skladování holých pneumatik a těch s ráfkem (diskem). Nesprávnou polohou nastanou deformace, které je znehodnotí. Pneumatiky s ráfkem skladujte na sobě nebo je zavěste za ráfek na vodorovnou tyč. Pneumatiky je dobré jednou měsíčně obrátit či vyměnit pořadí (spodní pneumatika přijde nahoru). Naopak samotné pneumatiky neskladujte ve sloupci na sobě, rozhodně je nezavěšujte na tyč, tím byste je mohli zdeformovat. Dejte je vedle sebe do svislé polohy, nejlépe do stojanu. Další podmínkou je neskladovat pneumatiky při plném tlaku, doporučuje se tlak 100 kPa.

Tip na závěr: Než pneumatiky z auta sundáte, poznamenejte si jejich pozici, při zpětném namontování tak můžete vyvážit jejich opotřebení na přední nebo zadní nápravě. 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.