Zdánlivě spící únorová zahrádka si zaslouží vaši pozornost

Předpěstovávejte, prořezávejte, hnojte! Zahrádka se sice tváří, že ještě spí, ale pod povrchem už se všechno chystá na překotné jarní bujení. Připravte se na něj, dokud je čas! Poradíme vám, na co nezapomenout.

 

Napěstujte si letničky, bylinky i zeleninu

Máte rádi bohaté květinové záhonky? Už nyní můžete doma začít předpěstovávat letničky. Začněte s těmi, které si rády dávají na čas, jako jsou hledíky, lobelky nebo třeba petúnie.

Podobně můžete na okně připravit i sazeničky do zeleninové zahrádky. Předpěstovávat můžete rajčata, papriky, raný salát, pórek, ale i ranou košťálovou zeleninu. Správná doba je i na vysetí semínek bazalky a majoránky.

Obhlédněte sklep

Ve sklepě nezapomeňte pravidelně kontrolovat uložené hlízy a cibuloviny. Pokud některé zahnívají nebo plesniví, oddělte je včas od těch zdravých. Pozor také na jejich vysychání.

Dejte trávě nový život

Věděli jste, že když chodíte po namrzlé trávě, můžete snadno polámat základy nových jarních stébel? Pozor na to! Ovšem až půda rozmrzne, nebojte se a vyrazte i do zahrady. Pokud máte pocit, že trávník loni hodně utrpěl, přihnojte ho. Hnojit můžete také okrasné dřeviny.

Při procházce zahrádkou se dobře dívejte kolem sebe. Pokud se vám zdá, že některé rostliny jakoby vystupují vzhůru ze země, mohl je vytlačit led vznikající v horní vrstvě půdy nebo je mohl třeba podrýt zběsilý krtek. V každém případě rostlinu pevně zamáčkněte zpět.

Pryč se suchými větvemi a přebytečnými výhony

Dřeviny si celkově v únoru zaslouží velký kus vaší pozornosti. Když už nemrzne, nastává totiž čas na řezání, ať už kvůli odstranění suchých a poškozených větví, tak za účelem tvarování koruny nebo zmlazení. Rány po řezu na větších větvích nezapomeňte potřít štěpařským voskem, popřípadě latexovou barvou. Myslete také na prořezání ostružin, malin, rybízu, ale i vinné révy.

Znepříjemněte život škůdcům. Právě teď!

Je také čas na boj se škůdci – nejvíc larev totiž přežívá zimu pod zvrásněnou kůrou dřevin. Když použijete na kmeny vhodný zimní postřik, určitě nezvaným hostům znatelně znepříjemníte život. Preventivně můžete také ošetřit broskvoně proti svízelné kadeřavosti. Prohlédněte také angrešty, jestli nejsou napadené padlím.

 

Hodně zahradní práce v únoru závisí především na počasí – dokud mrzne, nechte přírodu odpočívat. Buďte ale bdělí. Jakmile se maličko oteplí, zahrada se chopí příležitosti a spustí přípravy na jaro v plné parádě! Už se těšíte na sněženky?

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.