zahradní skleník

Jak si vybrat zahradní skleník?

Máte zahradu, ale chybí vám skleník? Tak to svůj hendikep nejspíš pociťujete kdykoliv si chcete vypěstovat teplomilnější druhy zeleniny.

Přestože se všude mluví o oteplování, pěstování některých druhů zeleniny je v našich klimatických podmínkách bez skleníku téměř nemožné. Anebo jsou výnosy z něj natolik nezajímavé, že se do něj ani nevyplatí pouštět. Skleník je též vhodný pro pěstování těch druhů zeleniny, které oceňují, když na ně příliš neprší.

První volba nezačíná u výběru typu skleníku. Nejspíš se budete rozhodovat, jestli si vybrat foliovník, nebo skleník. Levné foliovníky rozhodně nekupujte. Ty zcela nejlevnější mají naprosto nedostačující konstrukci, která nevydrží ani slabší vítr. Pak je tady řada foliovníků s dobrou konstrukcí, avšak s nekvalitní fólií. Ta odejde už po jedné sezóně. Nakonec jsou tady ty, které nabízí ve vysoké kvalitě obojí. Ty se už ale cenově blíží cenám skleníků. Takže to raději zainvestujte přímo do nich.

zahradní skleník

Materiály pro skleníky

Když se bavíme o skleníku z hlediska výběru materiálu, mluvíme hned o dvou věcech. O materiálu konstrukce a typu zasklení. Kvalitní konstrukce jsou v podstatě jenom dvě: pozinkovaná (může být ještě opatřena práškovou barvou, obvykle však není), nebo hliníková. Pozink je levnější, no časem bude potřebovat nátěr. Hliník je trvale bezúdržbový, avšak výrazně dražší.

Prosklené části mohou být ze skla, drátěného skla, nebo z polykarbonátu. Nevýhodou skla není, jak si mnozí myslí, že jej snadno rozbijí kroupy. Ono i sklo toho docela dost vydrží. Problémem je, že skleníky ze skla potřebují pevné základy v nemrznoucí hloubce. To proto, aby se konstrukce vlivem mrazu nepohnula a sklo nepopraskalo.

Z výše uvedeného důvodu jsou dnes hitem polykarbonátové skleníky, kde „prosklením“ je dutinkový polykarbonát, převážně jednokomorový s tloušťkou 4 mm. Jde o ideální řešení pro běžné nevytápěné skleníky. O něco se více se přehřívají než skleněné, což vyřešíte dobrým větráním.

zahradní skleník

Montáž i svépomocí

Montáž skleníku obvykle není nijak složitá. Zručnější jí obětují sobotu, méně zruční víkend. Pokud se nepouštíme do skleníku se základy a stavíme polykarbonátový zahradní skleník, je jeho postavení skutečně hračka. Důležité je dobře si vyrovnat terén pod skleníkem a nezapomenout, že jde o práce minimálně pro dva páry rukou. Skleník ze skla je náročnější na přípravu základů. Dělají se obvykle za pomocí ztraceného bednění.

Dobré vybavení skleníku šetří práci

K základní výbavě skleníku by měly patřit automaticky otevíratelná okna. Reagují na zvýšenou teplotu a otevřou se. Předejdete tak úhynu rostlin a ušetříte si hodně práce s rutinním otevíráním a zavíráním oken. Tu vám ušetří i automatické zavlažování skleníku. I když výhodou skleníku je, že si v něm umí rostliny udržet vlhkost déle než mimo něj.

zahradní skleník

Na kolik skleník přijde?

Ceny se samozřejmě liší podle výběru skleníku, jeho velikosti speciální výbavy. Pokud chcete pořádný polykarbonátový skleník o velikosti 6×3 m, dokážete se vejít i do částky 15 000 Kč. Což je nepochybně skvělá cena.

Skutečně potřebujeme skleník?

V našich podmínkách se ve sklenících pěstují především papriky, rajčata, okurky, lilek a rychlená jarní zelenina. Papriky teplo skleníku potřebují, rajčata jej milují, protože nemají ráda, když jim prší na listy (trpí pak plísní rajčatovou) a salát či ředkvičky můžeme díky domácímu zahradnímu skleníku konzumovat velice záhy po zimě.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.