Jak zabránit zamrznutí vody v trubkách? Předejděte potížím s mrazem

Mráz dokáže v přírodě vykouzlit úžasnou atmosféru. Když vám ale vtrhne do domu, může způsobit opravdu velké komplikace. Jak zabránit tomu, aby vám na chalupě nebo v garáži nezamrzly a nepopraskaly vodovodní trubky? Poradíme vám.

Proč trubky praskají?

Ať už jste fyziku ve škole nesnášeli sebevíc, určitě si vzpomenete na výsledky klasického pokusu s miskou vody za oknem v mrazivém dnu. Jednoduše – když voda zmrzne, zvětší se její objem. V rybníce to nevadí, ale jak kovové, tak plastové trubky mohou snadno popraskat. A oprava se prodraží.

Ve videu se můžete podívat, co se stane s uzavřenou částí plastové trubky, když v ní zmrzne voda. Pozor, nelekněte se!

Kde hrozí největší riziko?

Ne všechny trubky jsou stejně ohrožené. Největší problémy často nastávají u rekreačních objektů, kam v zimě nejezdíte. Tady je nejdůležitější prevence. Když ještě před začátkem zimy vypustíte ze systému trubek vodu, nebude mít co zamrznout a ušetříte si spoustu starostí. Pozor ale na vodoměr, v něm bývá voda stále, a když zmrzne, budete muset koupit nový.

Velká zima může problémy způsobit i tam, kde žijete celoročně. Nejohroženější jsou samozřejmě místa, kde se netopí. Všímejte si proto obzvlášť potrubí a kohoutků, které máte ve sklepě, v garáži, v kůlně nebo přímo na zahradě. Pozor dejte také na šachty, vrty a čerpadla. Riziko problémů navíc roste, pokud vodu v trubkách průběžně nepouštíte – tedy například v době zimní dovolené.

Izolace někdy nestačí

Máte všechno zaizolované? To je moc dobře. Přesto to ale při silných mrazech nemusí stačit. Odborníci tvrdí, že i když trubky obalíte 2,5 cm silnou izolací, při teplotách pod minus 10 stupňů už zamrznou. Co tedy dělat? Použijte přídavný topný kabel.

Aby trubkám nebyla zima

Moderní vyhřívací kabely (pipe protection cables = PPC) je možné použít na kovové i plastové potrubí. Instalace není složitá a podle návodu to zvládne každý. Kabel připevníte izolační páskou k potrubí, zapojíte ho do zásuvky a o zbytek se postará termostat. Ten bude sledovat vývoj teploty, a když klesne pod stanovenou hranici, začne trubku ohřívat. Topný kabel můžete použít na venkovní kohouty, rozvody v nevytápěné garáži nebo chalupě, na vodoměry nebo i na vodní čerpadlo ve vrtu v hloubce, kde hrozí zamrznutí.

Investice do kabelu se vám určitě vyplatí a o trubky bude přes zimu dobře postaráno.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.