Vyrobte si parádního strašáka na vaši zahradu. Poradíme, jak na to!

Chcete ochránit úrodu před nálety nenechavého ptactva nebo jen zabavit děti? Vyrobte si na zahradu strašáka. Zdaleka to není tak složité, jak byste si třeba mohli myslet. Pojďte s námi do toho.

Co budete potřebovat?

  • 2 dřevěné hranoly nebo pevné klacky na vytvoření základního kříže, tedy kostry postavy. Jejich délka bude vycházet z toho, jaké proporce budete pro svého strašáka chtít.
  • Něco, čím hranoly spojíte. Můžete je spojit truhlářsky jako ve videu níže nebo je jen přisekat a přišroubovat, popřípadě slepit a pevně svázat.
  • Staré oblečení. Vhodné jsou například košile a kalhoty, popřípadě další svršky podle vaší vlastní fantazie. Nezapomeňte na klobouk na hlavu.
  • Slámu nebo seno. Volitelně můžete použít i další materiály na vycpání, třeba kusy staré látky a podobně.
  • Pevný provaz a/nebo drát na spojování a upevňování jednotlivých částí strašáka.

Jdeme na to

Nejprve sestavte základní kostru strašáka, tedy dřevěný kříž. Na něj pak oblékněte košili. V prvním kroku vycpěte senem nebo slámou rukávy, potom i hrudník.

Košili zajistěte v pase provazem, aby výplň nevypadávala. Pak pokračujte kalhotami, které nakonec v pase připevněte ke košili.

Hlavu můžete vyrobit jednoduše ze slámy, doplněné kloboukem jako ve videu. Existuje ale i mnoho dalších možností. Naplňte třeba slámou režný pytel, pomocí barev mu namalujte obličej a posaďte na něj klobouk.Je to jen na vás!

Pusťte si video a podívejte se, jak na to. Doporučujeme začít sledovat od 0:40.

Kdybyste si chtěli ještě pojistit, že strašák určitě splní svoji funkci, ozdobte ho blýskavými sklíčky nebo ho ověste starými kompaktními disky. Ty se budou ve větru pohybovat a vytvářet odlesky, které nedají ptactvu chvilku klidu.

Náš návod je jen rámcový. Popusťte uzdu svojí fantazii a vyrobte si strašáka tak, aby se především líbil vám. Místo muže strašáka si můžete vytvořit strašačku s dlouhou vlající sukní nebo rodinku strašáčat. Jenom pozor, aby postavy v zahradě třeba večer nestrašily více vás než ptáky!

Podívejte se do fotogalerie a inspirujte se!

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.