Výrobky z kaštanů a dalších artefaktů podzimu pobaví a potěší malé i velké

Barvy a tvary podzimních plodů, listů a jiných přírodnin lákají ke sbírání snad každého. Když s dětmi vyrazíte na podzim do lesa či jinam do přírody, vaše kapsy se domů určitě nevrátí prázdné. Kaštany, bukvice, žaludy nebo také šípky, jeřabiny či suché listy zaplavují české domácnosti od druhé půlky září. Jak toho využít i v domácích rukodělných aktivitách, aby se člověk nezasekl jen u zvířátek? A když už tedy, jak postavičky z kaštanů obohatit tak, aby se daly využít i jako oblíbené hračky?

Zvířátka vždy zabodují. Osvěžte je výraznými doplňky

Žirafy, koníci či pejsánci z kaštanů a špejlí jsou neomylnou klasikou našeho dětství. A zcela jistě zabodují i u vašich dětí.

Zkuste sortiment materiálů rozšířit i o další přírodniny, lepidlo nebo třeba korálkové oči, které se dají sehnat ve výtvarných potřebách či papírnictví.

Děti si během odpolední dílničky mohou vyrobit roztomilé hračky, které zúročí v následné hře natotata. Lesní mužíci či skřítci mohou potom zaplavit váš byt a podpořit tak příjemnou přírodní podzimní atmosféru i během propršených odpolední strávených doma.

Výrobky, které poslouží jako dekorace

Větší děti mohou s vámi vymýšlet podzimní dekorace do bytu. Velmi jednoduchým způsobem, jak k tomuto účelu využít taktéž kaštany, jsou věnce. Kaštany, bukvice, žaludy či listy můžete lepit tavnou pistolí k polystyrenovému základu věnce či tělo věnce vyrobit ze samotných přírodnin. Velmi pěkně vypadá základ ze suchých tenkých větviček nebo i z kaštanů samotných, které jednoduše propícháte a spojíte drátkem jako korálový náhrdelník. Zdobení základu pak můžete nechat na dětech.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.