Víte, co je virpovitsa? Podívejte se, jak slaví Velikonoce na severu Evropy i u protinožců

Svátky jara vrcholí. Jak se ale Velikonoce slaví na severu Evropy, kde je do jara ještě hodně daleko, nebo naopak na jižní polokouli, kde právě začíná podzim? A co třeba v jihovýchodní Asii? Projeďte se s námi po velikonočním světě.

Finsko

Na přelomu března a dubna je ve Finsku do jara opravdu daleko, přesto ale lidé jaro vyhlížejí. Tradičně se do země sází semínka jílku tak, aby bylo možné na Velikonoce ozdobit okenní římsu čerstvou trávou jako symbolem života. Protože květiny v této době ještě na severu Evropy nekvetou, vyráběly si děti květiny z hedvábného papíru a peří.

I ve Finsku se podle staré tradice konala obchůzka s ozdobenými vrbovými větvičkami virpovitsa. Probíhala ale už na Květnou neděli. Děti obcházely sousedy a příbuzné a vyplácely je, na Velikonoční pondělí pak od nich na oplátku dostaly malý dárek.

Typickým finským velikonočním jídlem je mämmi – v peci nebo troubě zapečená hnědá ovesná kaše z vody a slazeného žitného sladu. Kdybyste ji chtěli ochutnat, recept najdete ve videu.

Austrálie

Austrálie je díky přistěhovalcům zemí mnoha tradic, nejsilnější je ale asi ta anglosaská. Není se proto čemu divit, že i když se tu Velikonoce slaví na začátku podzimu, tradice, že dětem nosí a schovává v zahradě velikonoční vajíčka zajíček, se stále uchovala.

Je to však paradox, protože králíci, kteří sem byli jako cizí druh bez přirozeného nepřítele přivezeni v polovině 19. století, jsou naprostou pohromou pro ekosystém a decimují místní faunu i flóru. I přesto najdete v obchodech i čokoládové zajíčky jako u nás. Zajímavostí ale je, že časté jsou i jiné čokoládové figurky, například wombati nebo bilbiové.

Typické jsou i velikonoční buchty, kterým se říká „Hot Cross Buns“. Jsou z kynutého těsta trochu podobného našemu mazanci, přidává se do nich sušené ovoce a nahoře mají bílý kříž – symbol Kristovy oběti.

Filipíny

Křesťanské velikonoční tradice oběhly celý svět. Jen těžko byste ale asi hledali extrémnější způsob, jak se přiblížit utrpení Krista, než jaký je k vidění a zažití na Filipínách, v jihovýchodní Asii. Křesťanství sem přinesli španělští a američtí kolonisté a víra tu silně zakořenila. Místní mladí muži, aby dokázali sílu své víry a touhu sdílet bolest Spasitele, se tu bičují do krve a pak se nechávají přibít na kříž. Místní katolická církev tento zvyk sice považuje za barbarský, tradice se však udržuje dále.

Chtěli byste něco podobného vidět na vlastní oči? Nebo máte raději naše české mírumilovné vyšlehání pomlázkou? Pravdou je, že pořekadlo „jiný kraj– jiný mrav“ stále beze zbytku platí.

Připomeňte si klasické české velikonoční tradice

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.