Velkolepá Lannova vila je perlou neorenesanční architektury, kterou byste neměli minout

V pražské Bubenči, ve čtvrti ambasád a velvyslanectví,leží ukryta tzv. Lannova vila. Jedná se o jednu z připomínek vilové architektury 19. století v Praze. Právě Bubeneč, která tehdy ležela na periferii města, ale přesto coby kamenem dohodil od starého centra, se stala velmi vyhledávanou rezidenční čtvrtí. Toho si všiml také český průmyslník a obchodník Adalbert (Vojtěch) rytíř Lanna a nechal si zde postavit své nové letní sídlo.

Kdo byli Lannové?

Že jste o rodu Lannů nikdy předtím neslyšeli nebo nečetli? Rod Lannů pocházel původně ze Salcburku, již v průběhu 18. století se však přestěhoval do jižních Čech a usadil se v Českých Budějovicích.

Lannové tradičně podnikali v lodní dopravě a loďařství, ale také například v obchodu se solí. Nás ale bude nejvíce zajímat právě zmíněný Vojtěch rytíř Lanna (1836–1909).Vojtěch byl velmi zcestovalý, podnikal časté studijní cesty do Itálie, Německa, Nizozemí, Belgie, Anglie a Francie. Pravděpodobně v této souvislosti propadl sběratelské vášni natolik, až se stal jedním z největšíchsběratelů umění v 19. století u nás.

Samozřejmě také pokračoval v rodovém díle, a tak měl po svém otci na starosti plavební trasu z Českých Budějovic až do Hamburku, stejně tak i Kladenské slévárny a další podniky. Lannova firma taktéž podnikala ve stavebnictví, v této souvislosti je dobré zmínit například úpravu karlínského a holešovického přístavu, most císaře Františka I., Negrelliho viadukt, Masarykovo nádraží nebo Stádlecký most v jižních Čechách.

Místo tří domů jedna vila

Vila Lanna byla stavěna mezi lety 1868 a 1872, jako předměstské letní sídlo. Na zdejší parcele původně stály tři starší domy, postupně však byly strženy a nahrazeny novým.

Stavělo se podle plánů slavného Ignáce Ullmanna (1822–1897), kterého někteří jistě znají jako autora kostela svatého Cyrila a Metoděje v Karlíně nebo paláce Lažanských, kde sídlí slavná kavárna Slávia.

Samotné stavební práce a výzdobu interiéru měl ale na starosti Ullmannův švagr Antonín Barvitius (1823–1901), z jeho stavebních počinů nutno připomenout kostel sv. Václava na pražském Smíchově a Gröbovu vilu na Vinohradech, které je Barvitius spoluautorem.

Neorenesanční skvost

Co se výzdoby vily týče, za pozornost stojí drobné venkovní malby s náměty dětských her, které byly vytvořeny podle návrhu Josefa Mánesa. A protože se nacházíme v období stavby Národního divadla, není náhodou, že i zde použili styl tzv. neorenesance, který byl společně s dalšími pseudoslohy v 19. století velmi hojně uplatňován. Takže i na této stavbě tvůrci používají podobné principy a prvky jako v případě Národního divadla.

Jelikož se jedná o typ spíše venkovské vily, má i vila Lanna, podobně jako její renesanční vzory, pozorovatelnu v podobě vyhlídkové věže. Do věže vede točité schodiště, které dříve obsluhovalo v podstatě celý dům od sklepa až po „půdu“, především pak jednotlivé hostinské pokoje.

Alfons Mucha na chodbě

Dnes je již funkce vily od té původní odlišná a nikdo zde trvale nebydlí. Celý objekt i se zahradou vlastní od roku 1957 Akademie věd České republiky a využívá jej především k nejrůznějším konferencím a slavnostem.

K reprezentačním účelům je mimochodem uzpůsoben také zdejší inventář, a tak zde můžete na chodbě narazit například opravdové velikány českého malířství. Třeba na Alfonse Muchu.

Kromě oficiálního programu Akademie věd je vila otevřena i soukromým akcím, jako jsou firemní večírky a oslavy, samozřejmostí jsou také nejrůznější prohlídky a dny otevřených dveří. Stejně tak je zde možné uspořádat svatbu, a protože tu najdete několik dobově zařízených pokojů, není vůbec žádný problém strávit zde první manželskou noc.

Sedící dívka, Alfons Mucha, cca 1914

Tak dlouho neváhejte, vila Lanna je totiž jedno z těch krásných a před zraky turistů ukrytých míst v Praze, které rozhodně stojí za to vidět.

Jak to ve vile vypadá, se můžete podívat v našem dílu seriálu Jak bydlí Češi: Život v luxusu vilových domů

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.