Ve svahu v souladu

Postavit dům ve svahu či nepřístupných podmínkách se zdá být nadlidský úkon. Rčení „všechno zlé je pro něco dobré“ skvěle vystihuje následující skupina domů, kde složitý terén využili ke svému prospěchu a vznikly tak neotřelé možnosti jak pro bydlení, tak i třeba jako útočiště pro zbloudilé horolezce.

1) Ve svahu

stringio (1)foto: Archdaily.com

Svažitého a nepřístupného terénu se nezalekli ani architekti SeARCH & CMA. Elegance řešení a vtip tkví v tom, že respektovali původní terén a přizpůsobili se mu. Na svět tak přišel velmi neobvyklý dům, který se vsakuje do světa přírody.

stringio (4)foto: Archdaily.com

stringio (2)foto: Archdaily.com

stringio (5)foto: Archdaily.com

stringiofoto: Archdaily.com

 

2) Mezi skalami

norway-house-in-rock-cabin-knapphullet-lund-hagem-3afoto: Trendir.com

Místo, které nabízí soukromí, měl za úkol navrhnout architekt Lund Hagem. Vybral si úzkou plošinku mezi skalami, která skýtá přírodní útočiště. Dům si může tím pádem dovolit prosklené plochy, díky kterým nepřichází o drahocenné světlo.

norway-house-in-rock-cabin-knapphullet-lund-hagem-4foto: Trendir.com

norway-house-in-rock-cabin-knapphullet-lund-hagem-2foto: Trendir.com

 

3) Na hřbetě
cabana-camuflata-the-camouflaged-mountain-lodge-6foto: Houzbuzz.com

Nekonečný klid od každodenního shonu si můžete vychutnat v horské chatce, která je přístupná pouze na koňském hřbetě. Norský příbytek, připomínající spíše hobití obydlí, se kamufluje zelenou střechou, která je typická pro norské chaty. Z určitého úhlu pohledu byste dům mezi skalami skoro přehlédli.

cabana-camuflata-the-camouflaged-mountain-lodge-3foto: Houzbuzz.com

cabana-camuflata-the-camouflaged-mountain-lodge-980x600foto: Houzbuzz.com

cabana-camuflata-the-camouflaged-mountain-lodge-4foto: Houzbuzz.com

 

4) Zalomen ve vysočině

Camusdarach-Sands-by-Raw-Architecture-Workshop_dezeen_2foto: Dezeen.com

Surovost a chladnost přírody přejal rodinný dům ve Skotsku od architektů Raw Architecture Workshop. Černá barva fasády má připomínat zlověstnou oblohu. Nicméně díky tomu, že dům je zabořen do vysočiny zalomeným půdorysem s atypickou šikminou, umožní nepřekonatelný pohled směrem na východ i západ slunce a představuje dokonalé obklopení přírodou.

Camusdarach-Sands-by-Raw-Architecture-Workshop_dezeen_1foto: Dezeen.com

Camusdarach-Sands-by-Raw-Architecture-Workshop_dezeen_14foto: Dezeen.com

Camusdarach-Sands-by-Raw-Architecture-Workshop_dezeen_7foto: Dezeen.com

 

5) Na hoře

g11foto: Designboom.com

Jako piha krásy ve tváři slovinských hor se vyjímá tato stavba od OFIS Architects. Svým tvarem a barvou se snaží jako předchozí příklady připodobnit okolí, přitom nám dává pocit, že patří sem a nikam jinam.

g9foto: Designboom.com

g10foto: Designboom.com

g1foto: Designboom.com

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.