Utečte před vedrem do vlastního bazénu. Vyberte si ten pravý typ – každý vás zaručeně osvěží

Parno až k zalknutí a lavor se studenou vodou, ve kterém si rácháte nohy pod stolem, už vás nějak neuspokojuje? Pořiďte si bazén. Pomůžeme vám vybrat ten pravý právě pro vás.

Brouzdaliště, nebo plavecký bazén?

Nejprve si vše dobře promyslete. Zvažte, kolik máte na zahradě prostoru, kdo a za jakým účelem bude bazén využívat a v neposlední řadě i to, kolik peněz vlastně chcete investovat.

Pokud si přejete jen brouzdaliště pro malé děti, bezpečně si vystačíte s malým nafukovacím bazénkem. Nezatíží vaši kapsu, děti si ho báječně užijí a i vy určitě suší nezůstanete.

Máte-li větší požadavky, můžete volit v zásadě ze tří základních typů bazénů. Můžete si koupit gumový bazén se samonosným prstencem, bazén s pevnou konstrukcí a tělem z fólie nebo nejnáročnější variantu – zahloubený bazén.

Stačí nafouknout a napustit vodu

Pořizovací cena gumového bazénu se samonosným prstencem je nejnižší. Snadno se instaluje – stačí jen nafouknout obvodový prstenec a napustit vodu. Hodí se hlavně pro děti, postačí ale i méně náročným dospělým. Bazén je snadno přemístitelný a nepotřebuje mnoho prostoru. Nevydrží vám však na věky, poměrně rychle se opotřebuje a gumové dno je náchylné k protržení.

Osvěžení i pár temp

Bazény s pevnou konstrukcí a tělem z fólie patří mezi nejrozšířenější. Jsou náročnější na vaši kapsu, ale rozhodně více vydrží. Před instalací je nezbytná úprava místa, kde bude bazén postavený – doporučuje se urovnání terénu a jeho vysypání jemným nezrnitým pískem, na který přijde ještě podložka z geotextilie.

Bazény mají kruhový nebo oválný tvar, hloubka se pohybuje nejčastěji mezi 90 a 120 cm, zaplave si v nich tedy i dospělý člověk. I levnější varianty jsou vybavené schůdky a filtračním zařízením. Díky své konstrukci může bazén zůstat celý rok na místě. To však klade velké nároky na správnou volbu místa na zahradě, bazén vám rozhodně nesmí překážet, jeho přemisťování by vám velmi zkomplikovalo život. Už při pořizování bazénu také přemýšlejte o možnostech jeho zakrytí, teprve na velké vodní ploše si člověk uvědomí, co všechno létá kolem nás v povětří, a nikdo se přece nechce koupat ve špinavé vodě.

Ačkoli je tento typ bazénu konstruován jako nadzemní a stane se tedy chtě nechtě dominantou vaší zahrádky, vyrábějí se i varianty, které je možné alespoň částečně zapustit do země.

Koupání i v zimě

Finančně nejnáročnější, ovšem také nejtrvalejší variantou je bazén zapuštěný. Takový bazén se stane nedílnou součástí vaší zahrady, a pokud si nejste jistí umístěním, raději si pozvěte ke konzultaci zahradního architekta. Pořizovací cena se bude lišit podle kvality zvoleného materiálu a technologie, velikosti i vybavení. Toužíte-li se koupat celoročně, určitě investujte do vyhřívání. Nezbytnou součástí konstrukce bazénu by mělo být i zastřešení, které ochrání vodu před nečistotami a vlivy počasí. Nezapomínejte také na to, že bazén vyžaduje pravidelnou údržbu a kontrolu odtoků a filtračních zařízení.

Pokud se rozhodnete pořídit si bazén, dejte si čas na zvážení všech okolností a parametrů, které chcete, aby vaše domácí koupaliště splňovalo. Dbejte na kvalitu a nenechte se strhnout reklamou. Zaměřte se také na informace o životnosti materiálů a o zárukách, které poskytuje výrobce nebo dodavatel. A když budete mít pocit, že vás všechny ty nabídky už zavalily, vzpomeňte si na to, že i obyčejná napuštěná zahradní vana může v horkém dni poskytnout pocit opravdového štěstí.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.