Toužíte po krbu, který rozehřeje váš domov? Víme, jak na to!

Mít doma krb a dívat se na plápolající plameny, to je jistě lákavá představa. Možná vás také napadlo postavit si takový krb doma. Je to estetické i praktické, ovšem je potřeba zvážit několik věcí. Tou hlavní je, kam vlastně krb nebo krbová kamna doma postavit.

Než vůbec začnete reálně řešit, zda se vám krb domů vleze, rozmyslete si, co si vlastně chcete pořídit. Můžete mít krbová nebo kachlová kamna, krb s otevřeným topeništěm nebo uzavřenou krbovou vložkou. Na začátku je také dobré si rozmyslet, zda vám jde o to krbem topit, nebo spíše chcete jen atmosféru a občasné přitápění. To vše hraje roli při výběru nejvhodnějšího řešení.

Prostor je zásadní

Než se pustíte do stavby krbu, musíte mít jistotu, že se vám do místnosti vleze. Krb by rozhodně neměl být v místnosti menší, než 12 metrů čtverečných. To je úplné minimum, místnost by měla být spíše větší. Také by v ní nemělo vést teplovzdušné topení s nucenou cirkulací vzduchu. Neměl by tam být také nábytek z hořlavého materiálu, byť tato podmínka se často porušuje. Ale z bezpečnostního hlediska se to zkrátka nedoporučuje. Škodí také digestoř, protože vzniká podtlak a ten zase ovlivňuje funkci komína.

Komín podle předpisů

Když je řeč o komíně, ten je vůbec nejdůležitější podmínkou toho, aby krb vůbec u vás doma mohl být. A nemůže to být komín lecjaký, musí být podle předpisů, v tomto případě je to předpis s označením ČSN 73 4201: 2002. Ten říká zhruba to, že komín musím mít nejméně 6-7 metrů na délku a průměr minimálně 200 mm. Musí mít také další vlastnosti, ale ty by byly na samostatný článek a určitě je lepší tuto problematiku zkonzultovat s odborníkem.

Krb jedině v obývacím pokoji

V podstatě existuje jen jedno místo, kde může krb stát. Tím je samozřejmě obývací pokoj. Už ve středověku byl oheň vždy v hlavní síni hradu a nejinak je tomu i dnes. Všechny ostatní místnosti už z principu nesplňují některou z výše uvedených podmínek. Je to i praktické, z obýváku, který je většinou centrální místností bytu, se teplo nejlépe šíří do všech ostatních pokojů.

Přizvěte raději odborníky

Pokud tedy krb chcete do obýváku umístit, potřebujete minimálně 60×60 centimetrů prostoru. Kamna potřebují o něco málo méně, ale zase jsou vyšší, takže ve výsledku jsou nároky na plochu zhruba stejné. Určitě je nejlepší na tuto fázi přizvat odborníky – krbaře, kteří vám vytvoří celý projekt a vysvětlí, jaké stavební úpravy bude potřeba realizovat. To je důležité i z hlediska bezpečnosti. Pouštět se do stavby krbu svépomocí, může být riskantní záležitost a velmi jednoduše byste mohli zplakat nad výdělkem.  Pokud se ale dílo zdaří, věřte, že budete zažívat u krbu neopakovatelné chvíle pohody a romantiky, které vás budou hřát na duši i dlouho po té, co skončí.

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.