Teplo domova

Už naši předkové věděli, že většina přírodních vláknitých materiálů má dobré izolační vlastnosti. Tepelné izolační hmoty se používají jak proti úniku tepla v zimě, tak i proti přehřívání interiéru v letním období. Zajímají vás inovace v tradičních zateplovacích materiálech? Čtěte a dozvíte se, že třeba sláma nebo bavlna není marnou alternativou i pro vás!

Kokava4
foto: Createrra.sk

Dnešním ekologickým trendem je návrat k přírodním materiálům zajišťujícím zdravější a přirozenější klima v interiéru, které mají mnohdy lepší vlastnosti než uměle vyrobené izolační hmoty. Nastává období dlouhých zim, a tak vaše venkovská obydlí bez pochyby ocení následující ekologické zateplovací materiály, které se tak stanou znovu součástí přírody.

SLÁMA

Na tomto nenápadném venkovském domě byly použity slaměné desky ECOCOCON zasazené mezi dřevěnou nosnou konstrukci. Větraná mezera mezi tepelnou izolací a dřevěným obkladem na fasádě násobí výborné izolační vlastnosti slámy. Vnitřní omítky jsou z jílu, který pomáhá udržovat přirozenou vnitřní vlhkost.

LiptovskaKokava1

LiptovskaKokava5

Kokava1

Kokava7
foto: Createrra.sk

Slaměný lisovaný panel (ekopanel) dává pasivnímu domu Climate House potřebné vlastnosti k udržení vnitřní teploty. Ty zajistí komfort pro bydlení i na jednom z nejchladnějších míst Nového Zélandu.

ResizedImage1200790-Screen-Shot-2016-07-06-at-12.56.32-pm

ResizedImage1200832-Screen-Shot-2016-07-06-at-12.59.04-pm

ResizedImage1200798-Screen-Shot-2016-07-06-at-12.55.29-pm
foto: Buildme.co.nz

BAVLNA

Vyhazujete obnošené džíny nebo staré zubní kartáčky? Použijte je jako zateplení svého domu. Novinkou ve světě zateplování je bavlno-vláknitá izolace z džínoviny, která je šetrná k přírodě a je snadno recyklovatelná. Waste House od BBM Architects má stěny vyplněné kromě několika tun džínů dvěma tisíci zubních kartáčků, čtyřmi tisíci videokazet a dvěma tisíci kobercových dílů použitých na obklad domu.

1-waste-house

3-waste-house

27-waste-house

35-waste-house

333-waste-house
foto: Bbm-architects.co.uk

Teplo domova zná dozajista rodina žijící na předměstí Paříže, které jí zajišťují speciální dřevovláknité izolační desky. Jak se vám líbí?

Eco-Sustainable-House-00

Eco-Sustainable-House-00-4

Eco-Sustainable-House-08

Eco-Sustainable-House-00-2foto: Homedsgn.com

 

 

 

 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.