Stanování nad propastí i potokem – to vše je možné v závěsných stanech. Máte odvahu to vyzkoušet?

Trampský život v přírodě je srdcovka všech romantiků a dobrodruhů. Pod širým nebem ale dokáží pokaždé přenocovat jen ti přírodě nejoddanější a tělesně nejodolnější. Většina z nás ostatních si, když padne tma, ráda zaleze do útulného stanu. Ne všude je ale možné takový běžný campingový stan rozbít. Pojďme se podívat na stany, přístřešky a jiné vychytávky, které vám v případě netradičního stanování zakryjí oblohu nad hlavou a zachovají suchou půdu pod nohama.

Zavěšeni na skále

Nejen suchou, ale i pevnou půdu poskytuje horolezcům závěsný systém portaledge. Jedná se o lehkou závěsnou konstrukci s podlážkou, která dovoluje horolezcům po celém dni na stěně spočinout ve vodorovné poloze. Některé modely celt na tuto konstrukci mají zabudovaná okna, takže závěsný stan nabízí i královské výhledy do krajiny. Měli byste ale odvahu přespat visící nad propastí?

Zavěšeni v lese

Nemusíte být zrovna horolezec, abyste se na noc mohli zavěsit do vzduchu. Když člověk nocuje někde, kde chlad od promočené půdy neudrží od těla ani stanová podlážka nebo karimatka, zavěšení se do pohodlné hamaky může být vysvobozením. Když máte po ruce šikovnou celtu, snadno vyrobíte i pro tuto visící postel pohotový přístřešek. No není to pohoda?

Pro opravdové dobrodruhy, kteří nechtějí sdílet lože s havětípohybující se po zemi, a zároveň nejsou fanoušky rozhoupané hamaky, existují také tak zvané stromové stany, které se snadno zavěsí mezi tři stromy klidně i pár metrů nad zemský povrch. S takovým stanem vás nemusí trápit, že podloží místa, kde se chcete usadit, je samý kámen, hrbol nebo se jedná a příkřejší svah. Stan rozbijete dokonce i nad potokem či bažinou.

Velkou výhodou těchto stanů je i jejich nízká hmotnost, a proto je využívají především pěší turisté, kterým se hodí odlehčená bagáž. Spaní v takovém nadzemním stanu je pohodlné a příjemné. Na trhu jsou dnes dostupné jak varianty pro jednoho, tak pro více obyvatel.

Romantický rozměr vašemu dobrodružství dodá i fakt, že tento výškový přírodní apartmán je dosažitelný ze země pomocí provazového žebříku. Člověk pak má skutečně pocit, že nocuje na nebesích. Tak dobrou.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.