Špaletová okna domům sluší

Okna jsou jedním z nejdůležitějších prvků stavby, která plní nejen funkci praktickou, ale také estetickou. Dříve oblíbená špaletová a kastlová okna se nyní opět dostávají do popředí zájmu. Pokud i vy chcete pro svou nemovitost dvojitá dřevěná okna místo uniformních eurooken, čtěte více v našem článku.

Špaletová nebo kastlová okna?

Pro dřevěná okna se dvojitým otevíráním a širší mezerou mezi jednotlivými tabulemi skla (špaletou) se používají dva názvy – špaletová a kastlová okna. Oba typy mají vlastně dvojité okno a uvnitř „vnitřní parapet“.  Vnitřní i vnější okno se otevírá nezávisle na sobě, u špaletových oken se vnější křídla otevírají ven, u kastlových dovnitř.

Výhody a nevýhody kastlových a špaletových oken

Špaletová okna vypadají krásně a poskytují meziokenní prostor pro výzdobu v podobě květin či sezónních dekorací nebo svíček. Zejména kvůli estetice si mnoho lidí kupuje taková dřevěná okna na chalupu, která skvěle dotvoří vesnický ráz chalupy. Špaletu mezi okenicemi lze také využít k instalaci mříže nebo jiných bezpečnostních prvků (u kastlového typu oken musí být namontována zvnějšku, aby šla okna otevírat).

Nevýhodou špaletových oken je fakt, že pokud větráte a je silný vítr, musíte je dobře zajistit. Kastlová okna otevírající se dovnitř lze zajistit snáze, problém by však mohl nastat u průvanu proudícího z vnitřku místnosti ven. Kastlová okna nabízí také lepší zabezpečení v případě otevřeného okna při dešti, kdy nedochází k zatékání vody za vnější rám.

Moderní postupy zajistí skvělé izolační parametry

Schopnost Izolace zvuku a tepla je obou typů dřevěných oken v podstatě stejná. Oproti eurooknům a dalším moderním typům oken však okna s jednoduchými skly a velkým meziokenním prostorem v izolaci pokulhávají. Naštěstí výrobci zdokonalili systém výroby starších typů oken, tudíž do rámů oken lze nainstalovat izolační dvojskla. Spolu s vylepšeným těsněním pak i špaletová okna dokáží izolovat teplo i zvuk stejně efektivně jako eurookna. Některé typy kastlových oken lze dokonce financovat dotačními programy. I vy tak můžete mít krásná dřevěná okna, která budou vašemu domovu nebo chalupě slušet.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.