Slavíme Mezinárodní den památek a sídel. Běžte se podívat na sídla našich předků

Mezinárodní den památek a sídel UNESCO přidělilo 18. dubnu. Tento den slavíme od roku 1982, tudíž letos už je to 35 let. Tohoto svátku využívají všechna členská města a pořádají různé kulturní akce, které mají za úkol přilákat širokou veřejnost a dostat tak památky do povědomí lidí. Akce se konají v různých městech ČR, kde se otevírají památky návštěvníkům, kteří budou mít přístup na netradiční prohlídkové okruhy, pořádají se koncerty, přednášky. Na co se můžete těšit letos?

Ve dnech 22. a 23. dubna 2017 si můžete bez průvodce projít věž s hladomornou a mučírnou na hradě Bítov (na jižní Moravě). Věž, která pochází z první poloviny 13. století, se později používala jako skladiště střelného prachu (říkalo se jí také prašná) nebo jako hradní vězení s hladomornou. Věž bude otevřena od 10:00 do 15:00. V tyto dny bude také probíhat prohlídka nádvoří, velké hradní zahrady a kaple. Všechny zmíněné prohlídky jsou zdarma.

zobrobr

Nové cimbály na hodinách v zámku Veltrusy (poblíž Mělníku), který byl prohlášen v roce 2002 za národní kulturní památku, si můžete přijet poslechnout o víkendu 22. a 23. dubna.

Veltrusy

Na oslavu památek vás zve i město Příbor. I tentokrát si v kalendáři zaškrtněte víkend 22. a 23. dubna. Město zájemcům zpřístupní například rodný dům Sigmunda Freuda. Jeho rodina zde žila v letech 1856–1859. Po rekonstrukci, která probíhala v roce 2006, získala budova opět vzhled měšťanského domu z 2. poloviny 19. století. Seznámíte se zde s expozicí v domě, nahlédnout můžete i do rodokmenu Freudových. Začátek akce je ve 14:30 na náměstí Sigmunda Freuda.

Do běžně nepřístupných prostor vás v sobotu 22. dubna zve zámek v Dačicích. Největším lákadlem bude koupelna z 30. let minulého století, kterou užíval poslední majitel dačického zámku Johannes Dalberg. Návštěvníci si tak mohou udělat obrázek o tom, jak hygienu dodržovaly šlechtické stavy na počátku 20. století.

Dačice

Jak z našeho výběru vidíte, čtvrtý dubnový víkend bude pro milovníky historie plný možností. Stačí si jen vybrat tu, která je vašemu srdci (a třeba domovu) nejbližší.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.