Jak skladovat zeleninu ve sklepe či ve spíži, aby vydržela?

Zavařování, sušení, mrazení - způsobů, jak uchovávat potraviny, je mnoho. Jak ale co nejlépe na zimu uskladnit čerstvé ovoce a zeleninu? Pokud chcete, aby byla na Vánoce vaše jablka skoro jako právě utržená ze stromu, poradíme, jak na to.

Pozor na plíseň a hnilobu

Ať už se rozhodnete uskladňovat jakoukoli zeleninu či ovoce, vždycky dbejte na to, aby uložené kusy nebyly mechanicky poškozené – jablka s modřinami nebo nakopnuté brambory podléhají zkáze mnohem rychleji. Použijte je tedy spíše pro rychlou spotřebu.

Velký pozor dejte při ukládání na známky plísně nebo hniloby. Napadený kus by mohl být zdrojem nákazy a zničit vám velkou část uskladněné úrody. Před konečným uložením je třeba zeleninu také opatrně zbavit hlíny i dalších nečistot, a také ji nechat dobře oschnout.

Pro uskladňování se hodí spíše suchý tmavý prostor se stabilní nízkou teplotou kolem pěti stupňů, jako je například chladná spižírna, sklep nebo garáž bez vytápění.

Pokud máte zkušenost, že se vám i v odpovídajících prostorech uložená zelenina kazí, pojistěte se a prostor vydezinfikujte. Dobře k tomu poslouží sirné knoty.

Kořenovou zeleninu zasypte

Urodila se vám kořenová zelenina a v mrazáku už není místo? Uložte ji do písku nebo perlitu.

Nať celeru, mrkve nebo petržele odřízněte nožem. Dřevěnou nebo plastovou bedýnku odpovídající výšky naplňte asi do jedné třetiny hrubým pískem nebo perlitem.

Zeleninu do zvoleného materiálu zapíchejte a vyčnívající části dosypte tak, aby vršek kořene nebo bulvy se srdíčkem zůstal volný. Aby zelenina nevyschla, je vhodné písek čas od času lehce pokropit. Nezapomínejte také na větrání a pravidelně prohlížejte a kontrolujte, jestli se něco nekazí.

Když nemáte k dispozici sklep pro uložení bedniček, můžete kořenovou zeleninu skladovat i v regálech v dobře uzavřených igelitových pytlících opatřených dírkami, aby zelenina mohla dýchat. Pozor, teplota místnosti však i v tomto případě musí být nízká.

Brambory musí dýchat a nesmí jim být zima ani teplo

Brambory nejlépe uchováte v dobře větraném sklepě. Když koupíte velký pytel, je vhodné z něj brambory přemístit v tenkých vrstvách do bedýnek, aby mohly dýchat. Důležitá je i teplota – pro dlouhodobé uložení se doporučuje 4-5 stupňů, aby se brambory nescvrkly nebo nezačaly klíčit. Naopak při teplotě pod 3 stupně začnou brambory namrzat a sládnout. Určitě také ochraňte hlízy před přístupem světla – to totiž způsobuje, že zelenají a vytváří se v nichsolanin, který může zapříčinit zažívací potíže. V dobře zaizolované bedně je možné brambory uchovávat i na balkóně.

Cibule zvládne zimu

Cibule je perla kuchyně a je potřeba ji mít pořád po ruce. Zimní zásobu ukládejte v chladu v dřevěných bedýnkách a zakryjte je dekou. Cibule dobře snáší teplotu kolem 1 stupně, krátkodobě ale zvládne i mráz. Při vyšších teplotách vám ale brzy začne vyhánět zelenou nať.

Česnek uskladněte na suchém a dobře větraném místě. Ideální vzdušná vlhkost se u něj pohybuje kolem 40 procent.

Jablka a hrušky ocení vyšší vlhkost

Ačkoli se zdá, že všechny plody obecně vyžadují pro uložení chladná a tmavá místa, jablka a hrušky uchováte samostatně. Na rozdíl od výše zmíněných výpěstků totiž potřebují, aby nevadly, i vysokou vzdušnou vlhkost, ideálně mezi 80 a 90 procenty. Vlhkost můžete zvýšit, když v místnosti necháte nádobku s vodou, která se bude vypařovat. Vhodná teplota pro úspěšné skladování se pohybuje mezi 1 a 4 stupni.

Plody ukládejte do bedýnek nejlépe v jedné vrstvě. Snažte se také, aby se jednotlivé kusy nedotýkaly. Bude se vám pak s nimi lépe manipulovat a udržíte si dobrý přehled o jejich stavu. Plody napadené plísní nebo hnilobou ihned odstraňujte.

Pokud nemáte vhodný sklep, může vám pomoci rašelina, kterou v asi třícentimetrové vrstvě nasypete mezi vrstvy jablek v bedýnce. Takto uložená jablka zvládnou i uskladnění na místě, kde občas klesá teplota pod bod mrazu.

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.