Sítě místo podlah? Hraví architekti zcela mění charakter interiéru

Světlo, vzduch, pohyb a možná i trocha chvění v oblasti žaludku. A jak působí pokoj, kde je místo podlahy síť, na vás? Pomocí šikovně umístěných sítí lze úplně proměnit charakter prostoru soukromých bytů i veřejných budov. Podívejte se, jak si s neotřelým řešením interiéru pohráli architekti z celého světa. Třeba najdete inspiraci i pro sebe.

Zeď nezeď

Síť v interiéru úplně změní váš pohled na prostor. Odděluje a zároveň spojuje. Nebere vám světlo ani vzdušnost. Chrání, a přitom přináší i pocit dobrodružství nebo určitého nebezpečí. Poskytuje veliké množství nových tvůrčích možností využití. Na síť můžete vylézt, můžete ji využít k odpočinku a zábavě, můžete na ni věšet věci a vaše děti určitě najdou další tisíc způsobů, jak ji použít při svých všemožných aktivitách.

Přemýšlíte, jak zabezpečit otevřené schodiště? (Sleep and Play / Ruetemple)

Síť může být také zajímavým rozšiřujícím řešením pro malé byty s vestavěným mezipatrem. (Baan Moom/Integrated Field)

Hrací zóna nad schodištní šachtou? Děti budou určitě nadšené! (Tower House/Austin Maynard Architects)

Podlaha v domě nemusí být úplně všude! A až půjdou děti spát, můžete síť využít třeba jako čtecí koutek. Když zavřete oči, můžete si představit, že ležíte v houpací síti natažené mezi dvěma palmami na tichomořském ostrově. To není špatné, ne? (Devani Home/RNDSQR)

Máte vysokou verandu? Zkuste ji rozdělit na dvě patra pomocí sítě, jako to vyřešili v Bangkoku. (KLOEM Hostel/IF (Integrated Field))

Nám by se podobné řešení do kanceláře také líbilo. Co vy na to? (Uniplaces Headquarters/Paralelo Zero)

Využití provazů v prostoru může být ale také čistě estetické. A proč ne? (The Green Studio/Fraher Architects)

FOTOGALERIE:

foto: archdaily.com

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.