Seznamte se s chrostíky

Ondřej Sekora byl velmi činorodou a inspirativní osobností. Víte například, že do Čech přivedl ragby a jeho pravidla přeložil do češtiny? Výrazně známější je pak jeho práce na věhlasu různého hmyzu – především mravenců. Příběhy Ferdy Mravence nejspíš četl každý, takže se seznámil i s neposednými chrostíky. A jak jdou dohromady chrostíci a Hypoteční banka?

Chrostíci jsou okřídlený hmyz, který svá vajíčka klade do vody. Larvy si následně z dostupného materiálu vystaví kuklu („domeček“), ze které se poté vyloupne dospělý jedinec. A právě fáze zakuklení nás zaujala. Poté, co jsme si v seriálu Jak bydlí Češi ukázali nejtypičtější způsoby bydlení v naší zemi, rozhodli jsme se, že se podíváme na tyto svérázné zástupce motýlů. I oni přece mají svůj domov.

Jelikož chrostíci své domečky staví z dostupného drobného materiálu (kamínky, písek, jehličky atp.), rozhodli jsme se jim nabídnout exkluzivnější materiál. Poskytli jsme jim stříbro a zirkony, takže jimi opuštěné kukly se mohly snadno proměnit v jedinečné šperky.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.