Plastová okna k seřízení s dekorativními květinami na parapetu.

Seřízení plastových oken: Naučte se hospodařit s energií

Máte doma plastová okna a zdá se vám, že drhnou? Nebo se samovolně zavírají? Tento problém vyřešíte jednoduchým seřízením oken. A zvládnete to i sami. Přečtěte si, jak seřídit plastová okna na zimu a léto.

Plastová okna jsou dnes standardem a má je téměř každý. Ovšem časem, neustálým otevíráním a zavíráním se opotřebují a může se stát, že například začnou drhnout a budou svěšené. V důsledku toho pak dochází k samovolnému zavírání okna. Špatně seřízená okna pak mohou způsobovat další nepříjemné problémy, jako je zatékání, profukování a následně i únik tepla, který vede k vyšším výdajům za topení a energie. Seřídit okno ale dokážete i sami, pokud jste trochu šikovný kutil. Jak na to?

Jak seřídit plastová okna?

Mechanismus plastových oken jim dovoluje otevírat se na několik typů otevření: dokořán, ventilace a mikroventilace. Častým otevíráním, ale také špatným zavírání, přílišným boucháním okna o rám se lehce stane, že okno je po čase svěšené a drhne. Ideální způsob je samozřejmě vždy zavolat odborníka, aby okno seřídil. Cena seřízení plastových oken není tak vysoká, ale může být nepřiměřená výkonu, který montážník na okně provede.

Jestli se do seřízení chcete pustit sami, vždy si vyžádejte návod od výrobce oken. Díky tomu budete mít alespoň jistotu, že to děláte správně. K ruce pak budete potřebovat šestihranný imbusový klíč č. 4 a dále postupujte podle návodu řešení problému, který okno má. Nikdy nedělejte seřízení okna přes ventilaci, ale vždy jen při otevřeném okně.

Okno dře ve spodní části

Nejčastějším problémem je svěšené okno, které drhne ve spodní části rámu. V tomto případě ho musíte seřídit směrem nahoru. Odejměte krytku spodního pantu a imbusovým klíčem otáčejte ve směru hodinových ručiček. Současně druhou rukou okno zvedejte.

Okno dře v horní části

Pokud okno dře v horní části, je to nejčastěji způsobeno právě špatným seřízením svěšeného okna. Tady je postup téměř stejný jako u svěšeného okna, jenom opačně. Imbusový klíč vsuňte do vrchního pantu a točte proti směru hodinových ručiček. Současně okno suňte dolů.

Okno nedoléhá

Okno, které špatně doléhá, je nejčastější příčinou zatékání a úniku tepla. To způsobuje vyšší náklady za topení, zejména v zimní sezóně. V tomto případě musíte zvenčí zvýšit přítlak v horní části okna nebo okno posunout doprava či doleva přes spodní pant. Těsnost ale lze upravit i pootočením uzavíracího bodu – doleva přítlak zvyšujeme (směrem ke gumě), na opačnou stranu zase snižujeme.

Okno se při otevření i vyklopí

Vinou špatné manipulace se stává, že se okno současně otevře i vyklopí. Tehdy dejte okno do polohy otevřené, vyklopenou část přivřete zpět k rámu a zmáčkněte pojistku okna – najdete ji na kování pod klikou. Kliku na okně pak uveďte do otevřené vodorovné polohy a okno přizvedněte na spodním pantu.

Kdy seřídit okno?

Plastová okna byste měli seřídit v každé sezoně a samozřejmě při dalších viditelných problémech. Pokud si chcete být jisti, že je vše v pořádku, zavolejte technikovi, který se o údržbu postará. Kromě seřízení plastových oken byste se měli starat také o jejich údržbu a čištění a pravidelně například čistit odtokový kanálek. 

Nastavením plastového okna na zimní režim pomůžete jeho izolačním vlastnostem. Všechno je v přítlaku a tom, jak okno přiléhá. V létě může být přítlak nižší, v zimě by mělo k rámu přiléhat silněji.

Jak správně větrat?

Správným větráním dokážete snížit náklady na vytápění a zabránit únikům tepla. Málokdo ale umí opravdu správně větrat. Ideální je větrat ráno alespoň 15 minut, nejlépe ve všech místnostech nechat průvanem vzduch profouknout. Přes den vždy spíše na pár minut. V zimě při větrání vždy utáhněte ventily topení a větrejte krátce a intenzivně.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.