rekonstrukci střechy řešte včas

Neztrácejte čas ani peníze. Rekonstrukci střechy řešte včas

Rekonstrukce střechy bývá náročná nejen na čas, ale i peníze. Než se do ní pustíte, promyslete všechna úskalí, která vám mohou celý proces zkomplikovat. Třeba, jestli váš dům nestojí v chráněné oblasti a na jaké konkrétní úpravy potřebujete povolení od stavebního úřadu.

Zhodnoťte stav krytiny a plánujte

Důvody k rekonstrukci střechy jsou různé. Rozsah i typ úprav ale závisí na tom, jestli potřebujete povolení stavebního úřadu. Pokud měníte starou střechu za novou, máte zelenou, prací se totiž rozumí jen údržba. Když však vyměníte například stávající typ střechy za jiný, připravte se na určitou byrokracii. Nutnému souhlasu se nevyhnete ani v případě, kdy výrazněji zasáhnete do vzhledu a statiky domu, třeba přestavbou nebo úpravou podkrovního bydlení.

Vsaďte na odborníka

Kvalitní klempíř zhodnotí stav krovu, trámů i střešních latí a podívá se i na další aspekty, jakým je třeba výběr vhodné krytiny. Volbu odborníka nepodceňujte, cenu rekonstrukce střechy nechcete zbytečně navyšovat. Nejlépe uděláte, pokud poptáte kompletní rekonstrukci od nezávislé firmy. Rekonstrukce bude možná o něco dražší, v konečném důsledku se však vyplatí.

Roli hraje i poloha domu

Zvláštní pozornost věnujte i poloze vašeho domu. V horských oblastech, kde hodně sněží a fouká vítr, je nutné vybrat odolnější krytinu. V nížinách tento typ ochrany potřebný nebude. Pokud žijete v památkové zóně, obrňte se trpělivostí – získat případná povolení vám nejspíš chvíli potrvá.

Šetřete chytře

I když rekonstrukce střechy dokáže finančně našponovat rozpočet, zbytečně na ní nešetřete. Firma, které svěříte opravy, by vám měla poskytnout smlouvu, ve které bude detailně uvedená cena za použitý materiál. Právě na něm se firmy snaží nejvíce ušetřit. Kvalitní materiál je však něčím, bez čeho se vaše střecha neobejde, pokud má mít dlouhou životnost. Doporučujeme nechat si zhotovit cenovou nabídku od vícero na sobě nezávislých firem, ať máte z čeho vybírat. Pokud se na rekonstrukci dobře připravíte, odměnou vám bude nová střecha sloužící mnoho let.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.