Fotografie starého domu před rekonstrukcí.

Rekonstrukce starého domu: Kdy se vyplatí a na co si dát pozor?

Vlastníte starší dům, který byste rádi zrekonstruovali? Rekonstrukce rodinného domu má oproti bourání a stavbě od základů své výhody i nevýhody. Pokud je ale nemovitost vaší srdeční záležitostí, nejspíš váhat nebudete. Náš článek vám představí úskalí, která vás mohou při opravách potkat.

Cena rekonstrukce domu a novostavby

Finanční srovnání rekonstrukce domu a případného zbourání a stavby nového se univerzálně provést nedá. Přesto u obou variant počítejte s vysokou investicí. Pokud vlastníte dům ve velmi špatném technickém stavu nebo vám nemovitost nevyhovuje dispozicí, polohou či velikostí, je jednodušší a časově i finančně méně náročnou variantou stavbu zbourat a postavit si nový dům podle svých představ.

Pokud ale ke starému domu máte citové pouto, znáte jeho minulost nebo si chcete náklady rozprostřít na menší části v delším časovém období, bude pro vás tou pravou cestou rekonstrukce. Máte-li navíc šikovné ruce a dostatek času, můžete i velmi výrazně ušetřit. Podle zkušenějších však vždy počítejte s tím, že rozpočet se během prací navýší – někdy až o stovky tisíc korun.

Chceme rekonstruovat! Na co si dát pozor?

Většina rekonstruujících se shoduje, že jakmile začnete s přestavbou, budou se odevšad objevovat nové a nové problémy. Psychicky se proto připravte na to, že pokud začnete například rekonstrukcí podlahy, můžete záhy zjistit, že potřebujete podřezání domu a izolaci základů. Zkrátka, kde se kopne, otevře, kde se něco odloupne či rozmontuje, tam můžete najít další problém. Až si tedy budete sestavovat harmonogram rekonstrukce domu, nezapomeňte si ponechat časovou mezeru na tyto zatím neobjevené problémy.

Moderní rekonstrukce domu postupuje systematicky

Ještě předtím, než se do rekonstrukce pustíte, si vše pořádně promyslete a nejlépe i sepište. Níže najdete několik otázek, na které byste si určitě měli před začátkem prací odpovědět:

 • Mám sepsaný harmonogram prací?
 • Vím, kolik to bude zhruba stát?
 • Mám dostatek financí? Pokud ne, kde je seženu za výhodných podmínek?
 • Jaké práce zvládnu sám a na jaké potřebuji odborníka?
 • Budu potřebovat zpracovat projekt rekonstrukce domu (nutný zejména u rozsáhlých prací)?
 • Mám připravené stavební nákresy s vyznačenými nosnými stěnami a instalacemi?
 • Mám vyřízená všechna stavební ohlášení či povolení?
 • Vím, jaké vybavení budu při konci rekonstrukce kupovat? (Správné rozměry, design, cena, dostupnost atd.)

Nechte si poradit od zkušenějších

Jestliže máte vše promyšlené a chcete už doopravdy začít, ještě se na chvíli zastavte a zeptejte se přátel nebo rodiny, kteří již rekonstrukcí domu prošli. Osobní zkušenosti jsou neocenitelné, zkušenější blízcí vám mohou poradit, co je při rekonstrukci zaskočilo, dají vám kontakt na výborného řemeslníka nebo vám poradí, kde sehnat levný materiál. Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáte, využijte internetová fóra a tematické skupiny na sociálních sítích. Dobrá rada vám někdy může ušetřit mnohá trápení.

Souhlasím s podmínkami

 1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
 3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
 4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.