Pyrolytická trouba přináší úsporu energie a další výhody

Pyrolytická trouba: Zázrak pro milovníky pečení

Připálené zbytky jídla, mastnota nebo nepříjemné pachy jsou při pečení na každodenním pořádku, čistit troubu je ale opravdu otrava. Trouba, která by se uměla pěkně vycídit sama, snem každé hospodyňky snad od počátku věků. Dnes už však takový spotřebič není nic neobvyklého. Přečtěte si, jak samočistící trouby fungují a na jaké parametry si při jejich výběru posvítit.

Moderní vestavěné trouby často disponují samočistící funkcí buď na bázi pyrolýzy, nebo katalýzy. Jednoduše řečeno, princip pyrolýzy spočívá v zahřátí na velmi vysoké teploty, které všechny nečistoty promění v prach, zatímco trouby s katalytickým čištěním mají speciální stěny absorbující usazeniny už během pečení. 

Výhody pyrolýzy

Pyrolytické čištění je maximálně efektivní a pro uživatele nadmíru jednoduchý – stisknete tlačítko a o víc už se nestaráte. Moderní trouby si díky této funkci zachovají nejen svůj původní lesk, ale také nízkou energetickou náročnost. Co se totiž spotřeby týče, platí, že čím špinavější vnitřek trouby je, tím vyšší spotřeba energie. 

Jak samočistící trouba funguje? 

Pyrolytické trouby při čištění pracují s teplotami kolem 500 °C, které připečené nečistoty a mastnotu spálí na popel. Ten pak stačí jen vymést a trouba opět září jako nová. Přestože pyrolýza pracuje s velmi vysokými teplotami, tyto spotřebiče jsou maximálně bezpečné. Jakmile je čistící program spuštěn, trouba se automaticky uzamkne do doby, než celý proces skončí a vnitřek spotřebiče nevychladne. Nejkratší programy trvají kolem 60 minut, ty nejdelší pak až tři hodiny. 

Jak vybrat pyrolytickou troubu? 

Trouba se samočistící funkcí by měla mít kvůli bezpečnosti čtyři vrstvy skla, aby nedošlo k přehřívání madel, dvířek nebo kontrolního panelu, o které byste se mohli popálit. Výběr pyrolytické trouby nepodceňujte, pozorně si prostudujte nejen parametry jednotlivých modelů, ale také recenze zákazníků. Méně kvalitní spotřebiče totiž mohou během čištění propouštět kouř nebo silně zapáchat.  

Pár tipů na závěr

Samočistící program je sice fajn, ze všeho nejdůležitější však je, aby se vám v troubě dobře peklo. Troubu je nejlepší proto vybírat v kamenné prodejně, kde si ji můžete prohlédnout, osahat si kontrolní panel i manipulaci s troubou. 

  • Ověřte si, že jsou dvířka průhledná a snadno se vám s nimi manipuluje. 
  • Pozornost věnujte také kontrolnímu panelu, digitální ovládání teploty je mnohem přesnější než to mechanické. 
  • Ve vnitřku trouby oceníte dvě světla, díky kterým budete mít o připravovaném jídle perfektní přehled. 
  • Bezpečnostní zámky na bočních kolejnicích jsou spíše nevýhodou, často totiž zhoršují manipulaci s plechy.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.