Ćeský soběstačný dům

Projekt soběstačného domu ke stažení zdarma

Dům, který si vyrobí veškerou elektrickou energii, využívá dešťovou vodu a efektivně pracuje s teplem. Zelené bydlení v soběstačných domech se v posledních letech dostává do hledáčku stále více lidí. S povědomím, jak by měla taková stavba vypadat, už je to ale horší. I proto Hypoteční banka spolupracuje s projektem Český soběstačný dům.

Veškeré plány, které každý rok vznikají v rámci studentské architektonické soutěže, jsou snadno ke stažení na webu. Z podkladů už pak stačí čerpat inspiraci, nápady nebo přímo konkrétní řešení stavby.

Energeticky úsporné bydlení je trendem, který dobývá realitní trh. Stejně, jako se Češi stále více soustředí na ekologii v každodenním životě, touží i po zeleném bydlení. Při jeho plánování proto berou v potaz využití dešťové vody i co možná nejnižší spotřebu energie. Odměnou jim jsou kromě dobrého pocitu i výrazné finanční úspory.

Inspirovat se již brzy budou moct i unikátním domem, který právě vzniká na samotě v roztroušené zástavbě Hodslavského potoka kousek od Lipna. Téměř dokončený domek je navržený tak, aby dokázal plnohodnotně fungovat bez napojení na vodovod, elektřinu a kanalizaci. Mladý architekt Vojtěch Lichý stavbu navrhl v rámci prvního ročníku studentské soutěže pořádané Českým soběstačným domem. Ten spojuje desítky firem i jednotlivců, kteří pracují na zrychlení nástupu moderních a udržitelných technologií do běžného užívání.

Život bez inženýrských sítí

Plány takzvaného ostrovního domku, stejně jako všech dalších projektů zapojených do zmíněné každoroční soutěže, Český soběstačný dům nabízí zdarma ke stažení na svém webu. Kdokoli se tak může projekty z per nadaných studentů inspirovat, nebo rovnou převzít konkrétní řešení. Hodit se budou zájemcům o stavby bez napojení na inženýrské sítě i lidem toužícím po klasickém bydlení, jen v co možná nejúspornějším provedení.

Náklady na realizaci domku u Lipna včetně technologií dle autorů nepřesáhnou částku 3,5 milionu korun. Pokud po podobném projektu toužíte, s financováním vám může pomoct i Hypoteční banka.„Hypoteční banka zelenému bydlení fandí a dlouhodobě ho podporuje. Český soběstačný dům si klade za cíl zvyšovat vzdělanost mladých českých odborníků v oblasti úsporných, nezávislých domků a my máme radost, že můžeme být jejich partnerem už od začátku. Ekologické bydlení pak podporujeme i prostřednictvím výhodnější Zelené hypotéky, kterou nabízíme klientům pro financování bydlení s nižší energetickou náročností,“ dodala Andrea Vokálová, mluvčí Hypoteční banky.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.