Příroda ožívá, probouzejí se poslové jara. Podívejte se, co právě kvete

Taky to cítíte ve vzduchu? Jaro je tady. Znáte květinky, které svým nenápadným způsobem oznamují světu, že období rozpuku už je na spadnutí? Podívejte se s námi, co právě kvete nebo brzy pokvete v lesích, na loukách a zahrádkách!

První poslové jara se objevují na přelomu předjaří a kalendářního jara. Mají bledé barvy a čekají na každý paprsek jarního slunce, aby se mohli ukázat v celé své kráse. Které rostliny to jsou?

Sasanka hajní (Anemone nemorosa)

Polštáře sasanek, které mají bílé hvězdičkám podobné květy, jsou typické pro vlhké listnaté lesy i parky, vyskytují se ale i v zahradách. Šíří se pomocí oddenků, proto mají rády kyprou půdu s velkým obsahem humusu. Pozor ale, celá rostlina obsahuje jedovaté látky.

Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides)

Příbuznou sasanky hajní je i sasanka pryskyřníkovitá. Má žluté kvítky a je také jedovatá. Obě rostlinky kvetou časně z jara a využívají tak slunce, které do podrostu stromů dopadá díky tomu, že ještě není listí.

Křivatec žlutý (Gagea lutea)

Další jarní žlutou lesní květinou je křivatec. Ten vyrůstá z cibulky a vytváří tedy spíše malé jednotlivé trsy s několika listeny a až deseti květy. Název křivatec vznikl ze staročeského slova křívati neboli nabírat sil.

Bledule jarní (Leucojum vernum)

Ačkoli je bledule jednou z nejznámějších a nejkrásnějších jarních květinek, patří v české krajině ze zákona mezi chráněné rostliny a za jakoukoli manipulaci s ní vám hrozí vysoká pokuta.

Pokud tedy chcete mít na jaře na zahradě bledulky, rozhodně je nepřesazujte z lesa, ale navštivte zahradnictví a pořiďte si napěstované cibulky nebo semínka.

Sněženka domácí (Galanthus nivalis)

Když se přesuneme ze spíše lesního prostředí na naše zahrádky, jistě nejtypičtější předjarní květinou jsou sněženky domácí. Ty rostou z cibulek, které se velmi rychle množí a vytvářejí pak velké trsy svěžích stonků s květy vykukujícími ze sněhu.

Čemeřice okrouhlolistá (Helleborus cyclophyllus)

Čemeřic je hodně druhů, některé z nich mají květy zbarvené do zelena, další nabírají od narůžovělých až po tmavě fialové odstíny. I čemeřice začnou často kvést už v době, kdy ještě leží sníh. Stejně jako sasanky patří do čeledi pryskyřníkovitých a jsou jedovaté.

Krokus (Crocus)

Pestrobarevné krokusy rostou z cibulek a vytvářejí často bohaté trsy. Jestli pro ně hledáte v zahrádce umístění, nespletete se, když je umístíte na skalku, do trávníku nebo pod keře.

Prvosenka jarní (Primula veris)

Prvosenky, lidově nazývané petrklíče, patří v naší zemi mezi chráněné rostliny, proto je v lesích netrhejte. Stejně jako bledule je lze ale do zahrady získat legálně.

Prvosenek ovšem existuje mnoho kultivarů ve všech možných barvách. Když si koupíte kvetoucí primuli v květináčku domů jen tak na stůl, po odkvětu ji můžete zasadit na zahrádce a budete tak z ní mít radost i příští jaro.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.