50% elektrikář + 50% stavitel = 100% průšvih

Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Jak to je přesně s tím zlatem, to nevíme. Zato jsme si docela jisti, že každé řemeslo má své dno. Stačí zapátrat třeba po Facebooku a už se rojí desítky a stovky příkladů a ukázek těch nejšílenějších výtvorů, které si dokážete představit. A protože šlendrián a špatně odvedenou práci bohužel zažil snad každý z nás, podíváme se ještě o kousek dál. Na chyby, které už snad nelze považovat ani za neschopnost, ale za svého druhu umění. Nevěříte? Věřte. To, co jsme našli, totiž snad ani nelze vysvětlit jinak.

Začněme zlehka. Tenhle instalatér se ani nijak netají tím, že by raději místo trubek a odpadů navrhoval pouťové atrakce.

trubky

Naštěstí v tom není sám.

okap

Dvě mouchy jednou ranou! Efektivní využití malého prostoru a zároveň konec výmluv pro čuňata čůrající do sprchy.

záchod

Hned dva obrázky demonstrující špatné pochopení významu slov „vodní elektrárna“.

sprcha

vana

Nechali jste si udělat linku na míru? Mír s vámi!

myčka

Satelit byl v akci za korunu a žebřík v ceně.

žebřík

Těsně vedle.

práh

„To si ještě sedne, paninko…“

stříška

geberit

A pak zbývá dořešit už jen pár detailů…

dveře

…a vítá vás váš nový domov!

Předvedli vám doma řemeslníci taky něco takového, nad čím vám zůstal rozum stát? Napište nám to do komentářů a ideálně pošlete i fotografii.

P.S.: Všem šikovným a poctivým řemeslníkům se omlouváme, ale uznejte sami, když nevíte, zda se smát, a nebo brečet, je lepší se smát 🙂

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.