Jak zjistit majitele pozemku na katastru nemovitostí

Přehledný návod: Jak zjistit majitele pozemku

Potřebujete zjistit, komu patří určitá parcela? Pomůžeme vám najít majitele pozemku podle jednoduchých návodů. Pro stručnější informace vám postačí mapy.cz. Pokud potřebujete podrobnější údaje, využijte portál katastru nemovitostí.

Jak zjistit majitele pozemku

Právoplatného majitele pozemku můžete najít přes mapy.cz. Zadejte fyzickou adresu pozemku a pro lepší orientaci si můžete přepnout zobrazení na leteckou mapu (vlevo nahoře po kliknutí na tlačítko Změnit mapu). Následně na vybraný pozemek klikněte pravým tlačítkem a vyberte poslední možnost Co je zde?. V pravém panelu v dolní části najdete odkaz Informace o parcele v Katastru nemovitostí. Klikněte na něj a v novém okně se otevře stručný výpis oficiálních veřejných údajů z katastru nemovitostí. Na jeho konci pak naleznete jména osob, které mají k pozemku vlastnické právo a další oprávnění. Dále ve výpisu najdete parcelní číslo, číslo listu vlastnictví a výměru.

Existuje ještě jeden způsob, jak najít majitele pozemku. Díky stránce nahlizenidokn.cuzk.cz zjistíte navíc i adresu současných majitelů pozemku. Na webu katastru nemovitostí můžete vyhledávat podle parcelního čísla, adresy, řízení nebo místo najít v mapě. Nejjednodušším způsobem zjištění parcelního čísla a dalších údajů je pomocí výše uvedeného návodu pro mapy.cz a jejich následné zadání do formuláře po kliknutí na Vyhledat parcelu. Systém vyhledá danou parcelu i s mapkou a důležitými informacemi. U vlastníků naleznete také adresu trvalého pobytu či případná omezení vlastnického práva (věcné břemeno, exekuce apod.).

Jestliže chcete využít vyhledávání katastru nemovitostí podle adresy, vyberte tlačítko Vyhledat stavbu. Zadáte fyzickou adresu a následně vám systém opět dohledá všechny veřejné informace. Nezapomeňte však, že majitele družstevních bytů v katastru nenajdete.

Nahlížení do katastru nemovitostí podle majitele

Potřebujete vyhledávat opačně, tedy podle jména majitele dohledat všechny jeho vlastněné pozemky a nemovitosti? Tuto službu bohužel základní rozhraní katastru nemovitostí nenabízí. Můžete si však zaplatit přístup do aplikaceDálkový přístup do KN. Po registraci zde lze k vyhledání využít funkci Přehled vlastnictví, díky které snadno najdete pozemky podle jména nebo rodného čísla majitele. Ve výpisu pak naleznete všechny jím vlastněné nemovitosti v ČR.

Jména a adresy majitelů pozemku vyhledáte zdarma

Pokud potřebujete vyhledat parcelu v katastru nemovitostí podle jména současného majitele, budete si muset za službu připlatit. Jestliže znáte adresu místa, pak vám postačí webové stránky katastru nemovitostí či mapy.cz. Informaci o majitelích a jejich trvalých adresách pak dohledáte na pár kliknutí.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.