Poučte děti o přírodě a vyrobte si s nimi krmítko pro ptáčky. Víme, jak na to!

Pomozte ptáčkům snáze zvládnout zimu. Vyrobte si s námi některé z jednoduchých krmítek.Hravě to zvládnete i s věcmi, které máte běžně doma k dispozici. Navíc do práce budete moci zapojit i své děti a naučíte je něco o přírodě.

Variant ptačích krmítek je nepřeberné množství – od těch nejjednodušších vytvořených ze síťky s lojovou koulí se slunečnicovými semínky po sofistikované dřevěné domky s truhlářskými prvky. Dobré ale je, aby bylo krmení alespoň částečně chráněno před povětrnostními podmínkami – přímým deštěm nebo sněžením. V případě oblevy by se totiž mohlo jídlo pro ptáky začít kazit.

Krmítko z kokosového ořechu

Máte doma kokosový ořech? Pak už je půlka krmítka hotová – podívejte se na video.

Budete potřebovat:

 • kokosový ořech
 • vrtačku
 • pilku
 • nůž
 • misku
 • klubíčko provázku
 • nůžky

1/ Kokosový ořech v horní části dvakrát navrtejte a vylijte mléko.

2/ Pilkou nebo sekáčkem ho rozpulte na dvě poloviny a vyberte všechnu dužinu.

3/ Při kraji obou polovin kokosu udělejte za pomocí vrtačky souměrné 3 otvory.

4/ Ustřihněte si tři stejně dlouhé provázky a spojte obě poloviny kokosu.

5/ Čtvrtý provázek bude sloužit k zavěšení krmítka – provlékněte ho dvěma otvory v horní části kokosu a svažte.

6/ Teď už stačí jen vybrat vhodné místo například na stromě, na který vidíte z okna, nasypat krmení pro ptáčky a čekat, kdo přijde na oběd první.

Krmítko z plastové láhve

Žlutý kontejner počká – schovejte si menší plastovou lahev pro sýkorky nebo rehky.

Budete potřebovat:

 • plastovou lahev podle vlastního výběru a bez etikety
 • špendlík
 • malé ostré nůžky
 • klubíčko provázku
 • dvě dřevěné nebo jiné tyčky

1/ Vezměte plastovou lahev a špendlíkem do ní udělejte v dolní části dvě navzájem protilehlé dírky a pomocí malých nůžek je zvětšete tak, aby jimi bylo možné protáhnout dřevěnou tyčku.

2/ Postup opakujte i o něco výše na lahvi s tím, že druhá tyčka by měla s tou první tvořit pomyslný kříž.

3/ Pomocí špendlíku a nůžek udělejte pár malých drenážních děr i ve dně lahve.

4/ Přibližně ve výši druhé tyčky udělejte nad první tyčkou dírku po obou stranách lahve – budou sloužit jako krmící otvor. Průměr dírek se řídí podle velikosti semínek ptačího krmení, které později do lahve nasypeme.

5/ Další dva krmící otvory udělejte nad výše umístěnou tyčkou.

6/ Těsně pod hrdlem lahve udělejte dva malé protilehlé otvory a provlékněte jimi provázek, za který pak lahev pověsíte.

7/ Odšroubujte víčko, nasypte krmení a opět zavíčkujte.

Podívejte se na další nápady na zajímavá krmítka!

A když budete mít štěstí, najde si do vašeho krmítka cestu třeba i veverka!

Fotogalerie:

Souhlasím s podmínkami

 1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
 3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
 4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.