Postavte dětem na zahradě pískoviště. Poradíme vám, jak na to

Blíží se letní prázdniny, a tak je vhodná doba přemýšlet nad tím, jak zabavit malé děti, které čeká doba volna. Jednou z možností je postavit jim na zahradě pískoviště, kde si mohou v klidu hrát. Není to nic těžkého ani to nestojí kupu peněz. A děti vaše snažení jistě ocení.

Základem je vhodné místo

Samozřejmě nejdůležitější je najít vhodný prostor, kde pískoviště postavit. Nemělo by na něj pražit celý den slunce, takže by mělo být pokud možno alespoň zčásti ve stínu. Dobré je umístit ho někam pod strom nebo vedle zídky či plotu. Pokud nic z toho nelze využít, postačí nainstalovat slunečník.

Na pískoviště by mělo být dobře vidět z domu, je vždy nutné mít děti na dohled. Pro jeho stavbu vyberte spíše vyvýšené místo, aby z něj po dešti dobře odtékala voda. Rozhodně ho nedávejte na nejnižší místo zahrady, při deštivém počasí se z něj může stát na dlouho rybník.

Můžete se pustit do stavby

Místo, kde pískoviště postavíte, vyznačte kolíky spojenými provázkem. Pak na celém prostoru vykopejte zeminu. Stačí dvacet centimetrů do hloubky, ale nic nezkazíte, když to bude víc. Ze dna také odstraňte všechny kameny, větve a kořeny.  Pak do prostoru nasypte písek. Měl by vytvořit vrstvu 2,5–5 centimetrů hlubokou.

Dvě vrstvy trámů

Na dno položte nařezané trámy nebo fošny tak, aby kopírovaly strany pískoviště. Je samozřejmě nutné si je dopředu nařezat. Na každý roh přitlučte trámek tak, aby se oba konce spojily a pravý úhel se postupně nerozjel. Gumovou palicí trámy zatlučte a snažte se, aby byly na všech stranách vodorovné. V tom vám pomůže vodováha.

Pokud máte vše v rovině, můžete spojovací trámky odstranit a přidat na fošny druhou vrstvu. Tu přišroubujte ke spodním fošnám vrtačkou.

Nezapomeňte na geotextilii

Do pískoviště umístěte geotextilii. Ta je udělána tak, aby byla propustná a nedržela vodu, současně však brání prorůstání kořínků a rostlin do pískoviště. Zkrátka ideální pomocník, na kterého nesmíte zapomenout.

Poté, co umístíte geotextilii, už můžete přidat poslední vrstvu trámů, stejně jako v předchozích případech. Geotextilie vám jistě bude částečně přečnívat, takže ji po umístění trámů odřežte řezákem.

Důležitý je i kryt

Pak už jen zbývá naplnit pískoviště pískem. Použijte písek, který je určený pro děti a je vyčištěný. Měl by být každopádně jemný, nikoliv hlinitý. Na pískoviště o rozměrech 1,5×1,5 metru stačí tři sta kilogramů písku. Pískoviště by mělo mít také kryt, který zabrání padání nečistot a vody. Ten se dá vyrobit opět z prken. Na dvě prkna přišroubujte kolmo prkna s rozestupem cca 1 cm. Vznikne tak hustý rošt, kterým pískoviště přikryjete. Pak už stačí jen pozvat děti, aby pískoviště otestovaly. Jistě brzy zjistíte, že písek je věc, která děti nikdy neomrzí.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.