Pojistěte si svou hypotéku

Pojištění hypotéky vás zbaví starostí

Stojíte před rozhodnutím, zda si pořídit vlastní bydlení pomocí hypotéky? Je pro vás největším strašákem situace, kdy třeba vážně onemocníte, nebudete mít na splátky a nemovitost vám bude zabavena? S pojištěním hypotéky tyto nepříjemnosti týkající se momentální finanční indispozice budou jednoduše vyřešeny.

Proč uzavřít pojištění?

Pojištění hypotéky se sjednává hlavně pro případy dlouhodobé nemoci, časově náročné léčení úrazu či ztráty zaměstnání. V takových situacích doslova počítáte každou korunu, abyste s velmi omezeným příjmem vyšli. Kde navíc vzít ještě na splátky hypotéky? Díky penězům z pojištění je zaručeno včasné splácení a vám tak odpadne řešení nepříjemného problému.

Je to jednoduché

Kvůli sjednání pojištění vás nečeká návštěva u lékaře ani sáhodlouhé vyplňování formulářů. Banka, jež vám poskytuje hypotéku, vás rovnou pojistí a vše potřebné vyřídí za vás. Vy budete mít jistotu, že jste pojištěni proti ztrátě zaměstnání, pro případ pracovní neschopnosti, invalidity 3. stupně a úmrtí následkem úrazu či nemoci. Nově je věnována pozornost také podnikatelům, pro které je připraveno unikátní pojištění pohledávek. U podnikatelské činnosti je pojištěna ztráta příjmů pro zaměstnance i podnikatele zároveň.

Srozumitelné formuláře

V žádosti o pojištění hypotéky záleží na vás, v jakém rozsahu chcete být pojištěni. Jak bylo zmíněno výše, pojištění může pokrývat všechna rizika, která mohou během splácení nastat. Případně se můžete rozhodnout pouze pro některou variantu.

Bez dotazníku to nepůjde

Dalším krokem, který vyřízení pojištění hypotéky požaduje, je dotazník zájemce o pojištění. V něm opět není třeba hledat žádnou vědu, neboť se jedná pouze o zaškrtnutí odpovědí ano/ne. Cílem dotazníku je zjistit vaše požadavky a potřeby ohledně pojištění a současný zdravotní stav.

Jak postupovat v případě pojistné události?

V prvé řadě je nutné stáhnout si potřebný formulář pro pracovní neschopnost, invaliditu 3. stupně, úmrtí, ztrátu zaměstnání či nezaplacených pohledávek. Poté následuje oznámení pojistné události osobně na pobočce dané banky, elektronicky nebo poštou. Kromě samotného formuláře je třeba doložit všechny potřebné doklady související s pojistnou událostí. Jakmile banka veškeré dokumenty obdrží, bude do 10 dnů pojistná událost vyplacena. V každém případě platí, že jakmile se dostanete do potíží se splácením hypotéky, ihned o tom informujte danou banku.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.