Pojištění bydlení

Pojištění bydlení v otázkách a odpovědích

Bydlet ve vlastním - to je sen většiny z nás. Mnoho lidí svůj sen dokáže zhmotnit do reálné podoby, a to díky hypotečnímu úvěru. Bohužel, někdy se sen může změnit v noční můru. Bydlení, ať již dům či byt ohrožují všemožná rizika. Naštěstí existuje způsob, jak tato rizika minimalizovat, resp. omezit škody, které naše bydlení může utrpět. Jde o pojištění bydlení, pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti.

Co to je pojištění bydlení?

Pod obecným pojmem pojištění bydlení se zpravidla rozumí pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Každé charakterizuje to, co kryje, přestože možná rizika mohou být společná. Oba typy pojištění lze sjednat jak pro dům, tak pro byt.

Co kryje pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti?

Pojištění nemovitosti se vztahuje na nemovitý majetek a jeho nedílné součásti, tedy obvodové zdi, fasádu, okna, střechu, radiátory, podlahy, obklady, vestavěný nábytek apod. Pojistit se dá dům, byt, ale i stavba, rekreační objekt, dále třeba garáž, hospodářská budova, bazén, studna, prvky zahradní architektury aj.

Pojištění domácnosti pokrývá vybavení domu či bytu, tedy nábytek, elektroniku, spotřebiče, koberce, svítidla, vedle toho i hračky, knihy, šperky, umělecká díla a dokonce i zásoby potravin.

Pomůckou je ilustrační obrácení domu či bytu vzhůru nohama. Co zůstane na původním místě, vztahuje se na pojištění nemovitosti, ten zbytek náleží k pojištění domácnosti, ačkoliv existují i výjimky. Vždy záleží na konkrétní pojistné smlouvě.

Jaká rizika zahrnuje pojistná smlouva?

Pojištění bydlení slouží v první řadě na pokrytí živelních rizik. Jde o pohromy v podobě požáru, výbuchu, úderu blesku, vichřice, krupobití, ale také o povodeň, záplavu, vodu z poškozeného vodovodního zařízení. Rizikem je též například to, že vás vytopí soused… To však zdaleka není všechno. 

Domácnosti jsou ohroženy pádem stromů, sesuvy půdy nebo zatečením dešťové vody. Hrozí i přepětí v elektrické síti, zkrat, vandalismus. Právě na ten některé pojišťovny v základní variantě pojištění nemyslí. Většinou však každé pojištění bydlení počítá již v základu se škodami způsobenými zloději.

Katastrofických scénářů je nespočet, všechny by však měla zahrnovat pojistná smlouva.

Na jakou částku se pojistit?

Při sjednávání pojištění bydlení je nanejvýš důležité odhadnout reálnou cenu nemovitosti a jejího vybavení. Čím vyšší částka, tím je pochopitelně vyšší pojistné. Avšak šetřit a podhodnocovat majetek se nevyplatí. V případě podpojištění neplní pojistná smlouva svůj primární účel a vy zbytečně zvyšujete rizika. Přitom právě kvůli snížení rizik se přece pojistíte, ne?

Ušetřit však můžete na výhodné nabídce Hypoteční banky. Ta nabízí pojištění bydlení se slevou 10 %.

A co připojištění?

K základnímu pojištění domácnosti a nemovitosti si můžete sjednat i pojištění odpovědnosti.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.