elektrické podlahové vytápění

Podlahové vytápění se hodí pro novostavby i rekonstrukce

Podlahové vytápění patří mezi nejmodernější typy topení. Velice často se montuje do nízkoenergetických novostaveb. Ale své místo má i při rekonstrukcích, nebo třeba v paneláku. Umí zpříjemnit chladnou podlahu v koupelně, ale i vytvořit příjemný prostor na hraní na podlaze dětského pokojíku. A to i bez problematického, špatně udržovatelného a alergeny ukrývajícího koberce.

Podlahové vytápěné není jen jedno

Podlahové vytápění je jedním z plošných systémů topení. Tento typ topení totiž nemusí být instalován pouze do podlahy, ale třeba i do zdi nebo do stropu. Díky velké ploše může být teplota výhřevného média poměrně nízká. Teplo se šíří sáláním prostřednictvím velké plochy.

Základní dělení podlahového topení je na teplovodní podlahové vytápění a elektrické podlahové vytápění. Každé nabízí určité výhody a nevýhody.

Teplovodní podlahové vytápění

Základem tohoto typu vytápění je médium, voda, vedená v trubkách pod podlahou. Ty se osazují nejčastěji do tzv. systémové izolační desky, případně do desky s použitím vodicí lišty. Dále existuje systém pro suchou výstavbu a SPIDER systém pro snížení stavební výšky skladby podlahy. Možné je upevňování pomocí speciálních háčků i využití izolačních desek a trubek opatřených suchým zipem.

teplovodní podlahové vytápění

Teplá voda se do trubek může dostávat z různých zdrojů tepla – například z kotle na plyn, elektřinu, ale klidně i na dřevo nebo na uhlí. Moderním řešením je však propojení teplovodního podlahového vytápění s tepelným čerpadlem vzduch – voda. Tento druh tepelného čerpadla je v podstatě klimatizací, a tak jej lze v létě využívat ke chlazení prostor.

U instalace teplovodního vytápění musíme počítat s nutností vyšší skladby podlahy, což u novostavby problém nebude, při rekonstrukci to může být naopak problém dosti zapeklitý. Na druhou stranu trubky s vodou mají i akumulační vlastnosti a tento typ topení může být velice ekonomický co do nákladů vytápění.

elektrické podlahové vytápění

Elektrické podlahové vytápění

Pokud jde o samotné pořízení, je tento typ vytápění je nízkonákladový. Na druhou stranu, topíme pak přímo elektřinou, i když s dobrým tarifem. Proto se elektrické vytápění doporučuje pouze do nízkoenergetických staveb, nebo jako lokální topení třeba pro koupelnu.

Elektrické podlahové vytápění se však hodí i pro rekonstrukce. To proto, že nevyžaduje příliš vysokou skladební výšku podlahy. Používají se různá řešení: elektrické topné fólie pod plovoucí podlahy, elektrické topné fólie pod lepené povrchy (např. PVC nebo koberce) a přímotopné kabely pod dlažbu. Určitě najdete ještě různé speciality, ale s tím vám poradí vždy prodejce konkrétního typu elektrického podlahového vytápění.

Elektrické podlahové topení musí být speciálně jištěno. Obvykle jednomodulovým proudovým chráničem nebo jednofázovým dvoupólovým stykačem. Podrobnostmi se nemusíte zatěžovat, protože elektrické podlahové topení vám musí i tak připojit profesionální elektrikář.

Proč jít na topení od podlahy?

Důvodů je několik. Dříve se osazovalo zejména proto, že jakmile jsme se v našich domovech zbavili koberců a nahradili je plovoucími podlahami, zjistili jsme, že nám je chladno na nohy. Mnozí totiž rádi brouzdáme bytem bez pantoflí. Na dlažbě je pocit studené podlahy ještě mnohem intenzivnější. Podlahové topení ji dokáže změnit v to, co nám nabízí vyhřátá kachlová kamna.

Dalším důvodem je design i to, že proměňujeme obytný prostor v jednu velkou místnost. A ta se radiátory vytápí stěží, protože je mnohdy ani nemáme kam umístit. Podlahové topení je zcela neviditelné, zato velice příjemné pro nohy.

Moderním důvodem využívání podlahového topení je instalace nízkoteplotních tepelných zdrojů, jako jsou třeba některá tepelná čerpadla, která nabízí pouze nízkou teplotu média. Podlahové topení je pak ideálním a v podstatě jediným řešením.

děti si hrají na elektricky vytápěné podlaze

Nakonec rozhodně nesmíme opomenout, že je podlahové topení pokládáno za zdravé. I když objevují se i opačné mýty. Jde o sálavé teplo, které zamezuje víření prachu. (Naopak, prach přitahuje, což vyřešíte bezpracně robotickým vysavačem.) Podlaha nesmí být přetopena, čemuž se zabrání zejména správným neprojektováním celého plošného vytápění. Pak neškodí ani našim žilám a kloubům. Právě naopak.

Jak doma udělat podlahové vytápění?

V podstatě snadno. Musíme se dostat až na beton, a to doslova, a pak použít některý z profesionálních skladebních systému podlahového vytápění. Jestli je vhodné zrovna pro vás teplovodní podlahové vytápění, nebo to elektrické, s tím vám poradí projektant vašeho domu či rekonstrukce. Určitě si nechte vypočíst i energetické náklady na roční vytápění. Vždyť topná sezóna v našich klimatických podmínkách může být podle konkrétního roku již od září až do května.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.