Panenky, čarodějnice či vražedný nevěstinec. 3 tipy na tuzemské výlety pro nebojácné

Bojíte se rádi? S chutí objevujete místa s tajemnou či nejasnou historií, která se propsala do genia loci současné podoby daného domu? Nebo vás zkrátka jen lákají kuriózní pohledy do budov, kam byste se sami nikdy neodvážili? Nevěšte hlavu, do tajemných a strašidelných domů se dnes můžete podívat skrz objektiv někoho odvážnějšího. V tomto článku vám předvedeme, jaké domy hrůzy je možné objevit v zákoutích naší vlasti.

Dům u oběšených panenek na Vysočině

Chalupa kdysi ležela uprostřed krásné zahrady, kterou si jezdila fotit i zahraniční média. Dnes to sem reportéry a fotografy táhne taktéž, nicméně kvůli něčemu úplně jinému. Současný majitel chalupy totiž již několik let na stavení, na stromy i na různá další místa v zahradě instaluje panenky, které každého návštěvníka bedlivě sledují svýma prázdnýma plastovýma očima, přičemž se tetelí a pohupují ve větru jako živé. A z toho skutečně mrazí. Přesvědčte se sami.

Statek Pohádka – spíš horor

Bez znalosti místní historie by statek v šumavském podhůří působil jako obyčejná osamocená ruina. Obyvatelé okolních vesnic ovšem vědí své. Tři statky z 16. století prý byly v roce 1882 proklety stařenou, kterou její sousedi dle pověsti neprávem obvinili z čarodějnictví aze způsobení požáru v nedalekém Strážově a následněji ubili k smrti na louce u Pohádky. Od té doby údajně místo vykazuje projevy paranormálních jevů.

Následní obyvatelé domu zde nikdy nevydrželi dlouho, někteří se prý zbláznili či spáchali sebevraždu. Posledním obyvatelem domu se stal několikanásobný vrah Ivan Roubal. Ruina je po jeho zatčení navštěvovaná jen dobrodruhy pátrajícími po spojení se záhrobím, kteří v domě i na webových fórech zanechávají svým následovníkům vzkazy o tom, jak na ně pobyt v podivném stavení působil.

Na Výšince také straší

Podobné zážitky prý zaznamenali i návštěvníci opuštěné hájenky na Trutnovsku. Jestli zde v noci skutečně dochází k samovolnému pohybu předmětů a jestli je zde možné zaslechnout hlasy či zahlédnout záhrobní bytosti, ověřené nemáme. Mezi lovci mystérií je toto místo nicméně oblíbenou destinací, kde strašidelný kolorit dobarvují historky z minulosti domu– například o původním hajném pohřbeném pod současnou stavbou, nevěstinci, kde se vraždilo, či smrti celé rodiny rukou nacistických vojáků. A jak se před hájenkou ocitl ten křivý smírčí kříž?

Smírčí kříž 200 metrů od hájenky

Hájenka

foto: urbex.cz, sumavanet.cz, mysteric.webnode.cz, expres.cz

 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.