Oživte svou zahradu ptactvem. Vyrobte jim pítko a v klidu je pozorujte

Vodní hladina je v horkých dnech jako magnet – a to nejen pro lidi. Vytvořte si na své zahrádce nebo na balkóně malou osvěžovnu pro ptáky. Poradíme vám, jak na to. A až budete cvrkot kolem zahradního pítka zpovzdálí pozorovat, budete nadšení!

Bezpečné, klidné a vyvýšené místo

Nejdůležitější je vybrat pro pítko dobré místo. Ptáci jsou plaší, a aby si zvykli novou osvěžovnu používat, potřebují mít pocit bezpečí. Tomu pomůžete, když nádobu umístíte na vyvýšené místo, odkud budou mít ptáci dobrý přehled, jestli se neblíží predátor – třeba váš Mourek.

Projděte se tedy po zahradě a hledejte klidnější lokalitu, kudy moc nechodíte. Zároveň by měl být na vybrané místo dobrý výhled, abyste mohli ptáky pozorovat. K tomu stačí do několikametrové vzdálenosti umístit zahradní lavičku. Když bude sezení na místě dlouhodobě, ptáci si na něj spíše zvyknou. A pokud tam budete sedávat tiše, zvyknou si pomalu i na vás.

Mísa i starý hrnec

Nádobu, kterou použijete jako pítko, můžete koupit v obchodě. Vybírejte ji tak, aby se vám líbila, ale také aby dobře zapadla do zahrady a působila přirozeně. Stejně dobře ale lze využít některou z nádob, co už máte doma – například kameninovou mísu po babičce nebo starší hrnec. Ptáci nejsou vybíraví a estetická stránka pítka bude důležitá především pro vás, ne pro ně.

Pokud ale chcete ptáčkům osvěžení zpříjemnit, vyberte nádobu se širším okrajem, na kterém budou moci pohodlně sedět a nebalancovat. V nádobě by neměla být velká hloubka, aby se tu ptáci mohli případně i vykoupat. 5 až 10 centimetrů vody zcela postačí.

Čistá voda bez chemie

Jednou za pár dní pítko zkontrolujte a dolijte čerstvou vodu. Dbejte na to, aby se v nádobě nehromadily nečistoty – například napadané listí nebo utopený hmyz. Když se voda zakalí nebo začne zelenat, vyměňte ji. Na nádobu nepoužívejte chemické čističe.

Ptáci jsou většinou nejaktivnější ráno a v podvečer. Když si tiše sednete a počkáte, budete asi překvapení, že sena vaší zahrádce pohybuje daleko více druhů ptáků, než jste tušili. Vezměte si s sebou na pozorovatelnu atlas ptáků a zjistěte, kdo vás navštěvuje!

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.