Oprava omítky aneb nová omítka na starou

Plánujete rekonstrukci, stěhujete se do vlastního bydlení nebo jen chcete dát stěnám nový kabát? Pak zcela určitě přijde řada i na novou omítku. Pokud zvažujete, že se do nahazování omítky pustíte sami, přečtěte si náš stručný manuál, jak opravit oprýskané zdi krok za krokem.

Napojení nové omítky na starou není nic jednoduchého. Aby totiž výsledek vypadal opravdu dobře, je třeba trochu zručnosti a spoustu nářadí. Bez kterých pomůcek se při omítání neobejdete? 

 • Nanášecí hladítko pro nanesení vrstvy omítky
 • Plastové hladítko pro finální povrchovou úpravu
 • Zednická lžíce k přenášení omítky z hladítka
 • Stahovací lať ke srovnání tloušťky omítnuté plochy
 • Úzké hladítko pro uhlazení špatně přístupných míst kolem oken a dveří
 • Zednická lžíce k nabírání malty
 • Štětec a váleček pro nanesení penetračního nátěru
 • Rohové profily pro nanesení vrstvy omítky v rozích 
 • Vrtačka s míchacím nástavcem

Typy omítky

Na omítání budete potřebovat dva druhy omítky: podkladovou a povrchovou. Na trhu je k dostání hned několik druhů omítek, rozdělují se přitom do dvou základních skupin, a to na práškové a již namíchané. Ty práškové je potřeba ručně smíchat s vodou, abyste získali správnou konzistenci. Pro domácí kutily je daleko lepší volbou už namíchaná omítka. Vyjde sice dráž, ale na druhou stranu je práce s ní o poznání snazší. Množství materiálu pak odhadujte podle velikosti pokrývané plochy a tloušťky požadované vrstvy.

Než se pustíte do práce

Odstraňování staré omítky a nahazování nové je opravdu špinavá práce, proto je důležité zakrýt všechny povrchy, které chcete ochránit před cákanci i nánosy prachu. Ideální je vystěhovat z místnosti co nejvíce nábytku a zbytek včetně podlah zakrýt fóliemi.

Nanášení penetrace válečkem
Penetrační nátěr sníží savost zdi a vy tak spotřebujete mnohem méně barvy.  Zdroj: PxHere.com

Krok č. 1: Příprava zdí na novou omítku

Před omítáním je nutné odstranit starou omítku a malbu, nejlépe to jde špachtlí nebo speciálním nástavcem na vrtačku v podobě drátěného kruhového kartáče. Jakmile máte odhalené zdivo, pomocí tmelu vyplňte malé díry a praskliny. Nakonec zdrsněte všechny hladké povrchy, aby se nová omítka dobře uchytila. Než přijde nová omítka na starou, je potřeba ošetřit zdivo penetračním nátěrem, který povrch zpevní a sníží jeho savost. Starší zdivo je dobré ošetřit dvěma vrstvami. K nanášení pak použijte štětec nebo váleček.

Krok č. 2: Nanášení podkladové omítky

Nanést stejnou vrstvu podkladové omítky po celé ploše je náročné. Rozprostřít omítku v rovnoměrné tloušťce vám usnadní konstrukce z latí, ideálně 10 mm širokých. Dřevěné lišty přichyťte svisle ke zdi pomocí pár šroubů a rozdělte jimi plochu na několik částí. Rozprašovačem pak povrch zdi navlhčete, aby nevsakoval vodu z nové omítky. Podkladovou omítku pak nanášejte tak, aby její vrstva překrývala pomocné latě. Jakmile vyplníte jeden úsek, srovnejte povrch stahovací latí do stejně silné vrstvy. Stejně postupujte při nahazování dalších úseků.

Krok č. 4: Odstranění pomocných latí

Jakmile začne podkladová vrstva schnout, pomocné lišty opatrně odšroubujte a mezery po nich rovněž vyplňte omítkou. Po úplném vytvrdnutí, které trvá zhruba 2 hodiny, podkladovou plochu zdrsněte, aby se lépe spojila s vrchní omítkou.

Krok č. 5: Nanášení vrchní omítky

Nanášení vrchní omítky je náročné a musíte se při něm obejít bez pomocných latí. Ze všeho nejdříve je potřeba rozprašovačem opět zvlhčit omítanou plochu. Zednickou lžící pak naberte menší množství omítky a velkými krouživými pohyby ji rozetřete po povrchu stěny. Jemně tlačte a snažte se nanést co nejpravidelnější vrstvu. Postupujte vždy odshora dolů. Jakmile máte pokrytou celou zeď, uhlaďte omítku do stejně silné vrstvy. Následně ji nechte zhruba 30 minut schnout a poté ji navlhčenou zednickou lžící zarovnejte úplně dohladka. Pokud po zaschnutí objevíte nerovnosti, můžete je zabrousit.

Než se pustíte do malování, nechte omítky úplně vyschnout, ideálně alespoň dva týdny. Aby vám nové zdi dělaly radost co nejdéle, sáhněte po omyvatelných barvách. Jsou otěruvzdorné a navíc z nich snadno odstraníte nečistoty.

Souhlasím s podmínkami

 1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
 3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
 4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.