Regulační kolečko radiátoru

Odvzdušnění radiátorů – snadná věc, ale…

Topná sezóna se blíží. Jenomže ne vždy k jejímu zahájení stačí otočit kohoutkem radiátoru. Co dělat, když radiátor netopí, či topí málo? S největší pravděpodobností jsou radiátor nebo topná soustava zavzdušněny. Pojďte se podívat, jak rozjet topení opět na plný výkon a jak na odvzdušnění radiátorů.

Ochladilo se, chcete si zpříjemnit teplotu v bytě či v domě. Jenomže přestože topíte jako v třeskuté zimě, doma je pořád zima. Sáhnete na radiátory, a ty jsou studené. A je to tady zase, jsou zavzdušněné. Žít s představou, že vy tento problém řešit nebudete, je naivní. Ani nejlépe provedená topná soustava se zavzdušnění nevyhne, a je nutné ji pravidelně na začátku topné sezóny, někdy i v jejím průběhu, dobře odvzdušnit.

Proč k zavzdušnění vůbec dochází?

Do topného média v soustavě se dostávají bublinky vzduchu, a ty způsobují zavzdušnění. Děje se tak kvůli mikroskopickým netěsnostem ve svarech trubek, z důvodu příliš rychlého dopouštění vody do systému, ale třeba i proto, že tu vaši soustavu někdo nenavrhl zrovna nejlépe. Problémem bývají třeba špatně vyspádované trubky, mnohdy trubky vedené v podlaze. S největšími problémy zavzdušnění se obvykle potýkáme v nových domech, kdy se soustava napouští poprvé, nebo při vypuštění a opětovném napuštění vody do systému.

Jak odvzdušnit radiátor?

Radiátor jako takový lze odvzdušnit poměrně snadno. U starších radiátorů použijete šroubovák. K těm novějším je speciální odvzdušňovací klíč. Potřebujete hadr, který položíte pod odvzdušňovací ventil, případně tam vložíte větší nádobu. Hadr mějte ale po ruce tak či tak. Povolte odvzdušňovací ventil zhruba na půl otáčky. Přes ventil uslyšíte unikat vzduch. Ventil nechte otevřený, dokud slyšíte vzduch unikat. Pak jej znovu uzavřete. Pokud máte topný systém s oběhovým čerpadlem, je jej nutné ještě před zahájením odvzdušňování vypnout, a takto vypnuté ponechat alespoň 30 minut. Až následně začít odvzdušňovat. Po odvzdušnění oběhové čerpadlo opět zapněte.

Nepovedlo se napoprvé? S tím se musí počítat

Ne vždy se odvzdušnění podaří napoprvé. Důležité je vědět, že málokdy stačí odvzdušnit pouze jeden problematický radiátor. Obvykle budete muset odvzdušnit všechny. Postupovat byste měli vždy od nejníže položeného radiátoru v domě až k tomu nejvýše osazenému. A je pravděpodobné, že budete muset tento proces zopakovat. Hned po prvním odvzdušnění, nebo třeba po týdnu. U nových domů vás rozhodně čeká s odvdušňováním trochu více práce, než se systém zbaví problematických bublinek a kompletně jej odvzdušníte.

Na odvzdušňování existuje mnoho názorů

Stále se vedou názorové spory, jestli při odvzdušňování nejdříve předem otevřít všechny termostatické ventily a odvzdušňovat za plného provozu kotle, eventuálně přesně naopak. Každému zafungovalo něco jiného.

Odborníci radí odvzdušňovat vždy na začátku topné sezóny. Začít se má kontrolou tlaku v soustavě a doplněním vody. Poté odvzdušňovat postupně jeden radiátor za druhým od nejníže umístěného. V průběhu sezóny pak odvzdušňovat jenom jednotlivé radiátory, pokud je to nutné.

Jak na odvzdušnění topení v paneláku?

odvzdušnění topení

I zde se doporučuje výše uvedená metoda. Pověřená osoba postupuje byt po bytě a odvzdušňuje soustavu od nejníže umístěných bytů, až po ty v nejvyšších patrech. Ale setkáte se i s postupem, kdy všichni majitelé bytů dostanou příkaz nechat otevřené ventily po celý den, aby se při odvzdušňování vzduch postupně sám vytlačil.

Odvzdušnění podlahového topení

Pokud je vaše podlahové topení řešeno prostřednictvím ohřáté vody distribuované v trubkách pod podlahou, budete muset systém rovněž odvzdušňovat. Je to ale trochu složitější, a tak se možná pozvání odborníka nevyhnete.

Jak na to svépomocí? V první řadě vypněte oběhové čerpadlo a uzavřete jednotlivé okruhy. Následně začněte odvzdušňovat pomocí ventilů na rozdělovači. Připravte si dvě hadice, kdy jednu napojíte na horní těleso a druhou na dolní těleso rozdělovače. Pusťte do podlahového topení vodu, ale otevřete jenom jeden z okruhů. Vodu napouštějte až do té doby, dokud nezačne z dolní hadice souvisle vytékat voda. Tento postup opakujte u všech okruhů. Systém je nakonec nutné ještě natlakovat na 1,5 baru. Stává se, že se během odvzdušňování zasekne ventil. Obvykle stačí pouze povolit pružinku.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.