Myslíme na budoucnost, podporujeme ekologické aktivity spojené s bydlením

Inspirace pro „zelené“ přemýšlení může přijít i z nečekané strany. Proč by vzorem nemohla být třeba Hypoteční banka? I v ní pracují lidé a těm by nemělo být jedno, v jakém prostředí žijí a v jakém stavu krajinu předají svým potomkům.

Myslíme zeleně

Hypoteční banka se snaží šířit povědomí o energeticky úsporném bydlení různými prostředky. Na webu Myslíme zeleně zájemce může snadno díky 3D modelům zjistit, jak projektovat dům, aby snížil ekologickou zátěž na minimum. Ať už se to týká polohy oken, nebo střechy, využití světla a stínu, tak zde najdete návody, jak větrat či izolovat zdi. Na jednom místě tak můžete snadno nalézt tipy a rady, jak na to.

Podpora smysluplných projektů

Příkladem se snaží jít i sami zaměstnanci. „Na posledních dobrovolnických dnech jsme například uklízeli pořezané klestí, abychom uvolnili životní prostor pro ohroženého motýla modráska východního,“ popsal jednu z aktivit Ivo Večeřa z marketingového oddělení Hypoteční banky.

Dále Hypoteční banka podporuje projekty, které ukazují technologické možnosti bydlení s minimální ekologickou stopou. Ať už jde o Český soběstačný dům, jehož misí je urychlovat rozšíření šetrných staveb v různé míře energetické soběstačnosti, nebo o Centrum pasivního domu, které na svých stránkách soustřeďuje maximum informací o těchto stavbách.

Ekologické je ekonomické

V neposlední řadě se Hypoteční banka snaží své klienty motivovat finančně. Zelená hypotéka nabízí snížené úrokové sazby, ale také výrazné slevy na pojištění nemovitosti či zhotovení energetického štítku. A odhad nemovitosti je pak úplně zdarma. Stačí, když je váš nový domov zařazen do energetické náročnosti typu A nebo B.

„Chápeme naši zodpovědnost vůči krajině, v níž žijeme. Proto podporujeme ekologické projekty, nabízíme Zelenou hypotéku a také upozorňujeme kupříkladu na problematiku úbytku hmyzu v přírodě naší novou kampaní Jak bydlí hmyz,“ uzavřel Večeřa.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.