Moderní kuchyně nabízí jedinečný prostor, ve kterém nejen uvaříte. Podívejte se

V kuchyni se vaří výborné pokrmy i rodinné štěstí. Moderní přístup k bydlení ruší zdi mezi jídelnou, obývacím pokojem a kuchyní a tvoří tak jeden otevřený prostor pro setkávání se a sdílení životů s našimi nejbližšími. Pořízení takové kuchyně už nemusí být podmíněno vysokými náklady. Když si vše správně naplánujete, může vzniknout sen, kde se ani rodinný šéfkuchař, ani domácí hospodyňka neztratí. Pojďme si přiblížit pár trendů, bez nichž se moderní kuchyně nemohou obejít.

Méně zdí, více prostoru

Jak již bylo naznačeno, moderní bydlení směřuje ke zvětšování společných prostor v bytech i domech a kuchyně se slévají s jídelnou a expandují do obýváků.

To souvisí jak s naším rychlejším životním stylem, tak s propojením volnočasových aktivit s povinnostmi vaření a jedení.

Není to však novinka. Kuchyně byla i u našich předků tepajícím srdcem domácnosti. Takového propojení, které bude působit přirozeně, můžete docílit třeba vyvýšeným kuchyňským ostrůvkem nebo barem, který prostory sice opticky oddělí, ale fyzicky neodpojí.

Vyvýšené barové varianty jsou výhodné i pro pohled z druhé strany. Jejich vyšší povaha totiž může být užitečná pro skrytí chaosu na kuchyňské lince, což potěší domácí osazenstvo zvlášť v případě přijímání nečekané návštěvy. Přidáním židliček k ostrůvku může vzniknout i praktické místo pro konzumaci rychlých snídaní a svačinek, není-li času nazbyt na prostírání stolu. V menších bytech je možné jídelní stůl na ostrůvek i přímo napojit. Během servírování pokrmů se tak vyhnete strkanicím a vše z kuchyně budete mít příjemně po ruce.

Propojení kuchyně a obýváku pomocí ostrůvku prostě funguje v malém i velkém bytě.

Moderní je zjednodušovat design i činnosti

Než se ale do plánování ostrůvků a barů vrhnete, uvědomte si, jaké spotřebiče používáte často a jaké vůbec nepoužíváte. Do úvah zahrňte samozřejmě i možnosti samotného prostoru, kde jsou okna, máte-li k dispozici spíž, jaké jsou rozvody vody a elektriky.

V první řadě ale myslete na svůj komfort. Berte v úvahu, jste-li pravák, či levák, jste-li vysokého, či nižšího vzrůstu. Trocha práce navíc u papíru a plánování vám ušetří spoustu práce při vaření a uklízení.

Mimo to, moderní trendy stále kopírují minimalistickou životní filosofii – čím méně toho máme, tím méně toho musíme uklízet. Minimalismus nejsou totiž jen čisté plochy a striktní linie. Souvisí nejen s designem či materiálem, ale i s organizací prostoru samotného. Moderní designéři umějí velmi snadno navrhnout a vyrobit skříňky a dvířka, které budou snadno omyvatelné a při otvírání minimálně hlučné a přitom maximálně praktické.

Je jen na vás, si v těchto mantinelech objevit recept na svou osobní pohodu.

Jaké obložení zdí? Kachličky, nebo raději skleněnou desku?

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.