červenobílý mobilní dům s venkovním posezením a zahradou

Mobilní domy nabízí celoroční bydlení

Donedávna představovaly jen letní ubytování. Chatu, kde lze přespat v teplém počasí. Výrobci mobilních domů ovšem tyto stavby stále vylepšují, proto dnes v nich můžete bydlet po celý rok.

Mobilní domy jsou levné a jednoduché

Už nepředstavují chatky, které nabízí jen příležitostné ubytování. Dnes si můžete koupit laciný pozemek a nechat si na něm za slušné peníze postavit mobilní dům. Jestli bude zateplený, bude mít skvělé termoizolační vlastnosti, můžete v něm přebývat, jak dlouho chcete. Co jsou tedy celoroční mobilní domy? Jednak se jedná o typ zvaný mobilheim. Menší domečky, které můžete zapřáhnout za vozidlo a cestovat s nimi. Mobilheim celoroční představuje obytné zázemí, které je velmi oblíbené například ve Spojených státech.

převoz dřevěnného mobilního domu

Nejinak tomu je i u bytelnějších stavení, mnoho Američanů si nechává postavit mobilní domy na klíč za slušné peníze. Mobilní domy k trvalému bydlení jsou vyrobeny na míru už v továrně a poté vám jej přivezou jeřábem. Následně se spustí na pozemek, který může být připravený jako na klasický dům, proto nepoznáte rozdíl mezi mobilním domem a klasickým stavením.

Pořiďte si mobilní domy na klíč

Když jsme zmínili Ameriku, tak zde tento typ obytných objektů využívají lidé, kteří vyhledávají nízkonákladové bydlení. Jedná se o lidi s nižšími platovými příjmy či důchodce. Pokud tedy toužíte bydlet levněji, je pro vás mobilní dům řešením. Prvotní náklady na nové mobilní domy vás mohou vyjít velmi lacino, malé domečky stojí něco málo přes 300 000 korun, standardní stavení bude stát zhruba 750 000 korun. Lze si také zakoupit i bazarové mobilní domy, ty vás vyjdou i na 100 000 korun.

dřevěnný interiér mobilního domu

Investovat musíte maximálně do zateplení, pokud v domě chcete skutečně přebývat po celý rok. U nás jsou sice horší klimatické podmínky, než v mnoha státech Ameriky, kde jsou mobilní domy populární, to ovšem neznamená, že byste si je zde nemohli pořídit. Díky stále větší oblibě mobilních domů v Česku výrobci zohledňují konstrukci těchto stavení.

Mobilní domy užívejte k trvalému bydlení

Mobilní domy k trvalému bydlení můžete mít dle svého vkusu, záleží na vás, jaké bydlení potřebujete. Hledejte inspiraci pro bydlení v mobilních domech. Montované mobilní domy mohou mít klasickou zděnou fasádu, stejně tak se nabízí i klasické dřevěné mobilní domy. Pokud si chcete pořídit tento typ stavby, potřebujete alespoň územní souhlas k umístění, pokud dům bude potřebovat funkci stavby. Nemusíte tak řešit kolaudaci.

bílý mobilní dům s terasou a venkovním posezením

Jestli tedy toužíte po chatce, kam si budete chtít zajet v jakoukoli roční dobu a nebudete chtít řešit nekomfortní prostředí, nebo sháníte skutečně levnější bydlení, jsou pro vás levné mobilní domy řešením. Jejich jedinou nevýhodou může být pouze dojem skromnějšího příbytku, ovšem věřte, že na plnohodnotné bydlení mobilní domy, a to zejména v dnešní době, bohatě stačí.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.