Máte doma malého horolezce? Poradíme, jak mu zajistit bezpečné vyžití!

Vidět dál, šplhat výš – všichni malí lidé chtějí objevovat svět i svoje dovednosti. Ale mnohé dětské šplhání po nestabilních knihovnách nebo stromech už skončilo slzami nebo v horších případech i sádrou či otřesem mozku. Jak splnit dětem lezecké sny a přitom se nebát o jejich zdraví?

Děti jsou plné energie a rády zkoušejí, co dovedou. Šplhání na cokoli je jedna z nejdostupnějších možností. Ať už máte nábytek připevněný ke stěnám sebelépe, jednoduše není k tomuto účelu určený. Pomůžeme vám najít snadno dostupné alternativy. Ve většině případů vám postačí volná stěna v bytě a trocha zručnosti. Při realizaci myslete na několikanásobné jištění a připevnění ke zdi nebo stropu vždy raději předimenzujte. Pořiďte dětem také kvalitní žíněnku, aby případně dopadly do měkkého.

Horolezecká stěna z postele
Žebřík nestačí a vaše ratolesti hledají alternativní způsoby, jak vylézt na svou palandu? Proč jim to neusnadnit. Stačí pevná dřevěná deska, několik horolezeckých úchytů, trochu vrtání a šroubování a malá horolezecká stěna je na světě.

stena

Pokud samotná lezecká stěna dítě neuspokojí, můžete ji doplnit šplhacím provazem, nebo dokonce železnou tyčí. Malé děti mohou tyč využít například při hře na hasiče. Vzhledem k současné popularitě pole dance – gymnastiky provozované s pomocí tyče – si možná novinku v bytě oblíbíte i vy nebo starší sourozenci dítěte.

stena_3

stena_2

Vzpomínáte na ribstole?
Pokud mají vaše děti tendenci šplhat po knihovně, nabídněte jim jako alternativu žebřiny. Jedná se o klasickou tělocvičnou pomůcku, která umí poskytnout daleko více zábavy, než by napovídal její jednoduchý žebříkovitý vzhled. Žebřiny (ribstole) navíc budou děti bavit, i až když budou už starší.

Skvělou možnost k dovádění představuje provazová síť zavěšená v prostoru u stropu. Její výhodou je multifunkčnost – lze ji využít jako houpačku, ale také při odpočinku. Přesto pod ni pro jistotu umístěte měkkou matraci nebo žíněnku. Lanovou síť je možné umístit také na zahradě nebo v přírodě mezi stromy. Dbejte ale vždy na to, aby dítě nosilo na hlavě helmu a mělo adekvátní jištění!

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.