V kurzu jsou betonový minimalismus i nesmrtelná klasika. Jaké hodiny vybrat do domácnosti?

Tik – ťak. Před chvílí byly Vánoce a najednou zdobíte velikonoční vajíčka. Míváte občas pocit, že netušíte, kam se ztrácí čas? Nenechte se semlít a pořiďte si nové zajímavé hodiny, které vám pomůžou udržet si přehled. Chcete vědět, jaké zajímavé kousky jsme potkali na jarních veletrzích v Letňanech? Vedl hlavně beton a minimalismus. Vyberou si ale i milovníci klasických tvarů. Podívejte se.

Máte rádi prosté tvary a moderní materiály? Co třeba betonový blok s minimalistickým ciferníkem?

Nebo dejte šanci betonovému budíku! Můžete ho pověsit i na zeď.

Spojení klasiky a nejmodernějšího minimalismu. Betonové hodiny s kyvadlem. Proč ne.

Ne všechno, co je z betonu, musí vypadat jako tvárnice. Můžete si pořídit i hodiny s ciferníkem z tenké betonové desky. Nevýhodou ale je, že to, kolik je doopravdy hodin, budete muset odhadovat jen podle postavení ručiček.

„Je dvanáct padesát pět.“ Konec počítání čárek a sledování oběhu ručiček. Zkuste hodiny, na kterých si čas jednoduše přečtete.

Jednoduchost a tradice. Klasické stojací hodiny dodají elegantní akcent každému interiéru.

FOTOGALERIE:

 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.