Hořící krb na biolíh v obýváku

Krb na biolíh – více než jen další zbytečnost do bytu

Oheň nás fascinuje. Avšak ne každý z nás máme možnost si do bytu dát skutečný krb nebo krbová kamna. Chceme se inspirovat skandinávskou filosofií šťastného života, hygge, avšak bez krbu to není ono. Chybí správná atmosféra, pohoda, něco, co nás s rodinou či přáteli dá dohromady jako jednu pospolitost. Protože i to je jeden z principů hygge.

Domácí krb na biolíh nepotřebuje komín

Možná jste jej doposud pokládali za výstřednost bohatých lidí. Krb na biolíh však není nutné podceňovat. Je to funkční dekorace, která dokáže přinést krásu plamenů a ohně i tam, kde chybí komín. Takže klidně do vašeho nového bytu, ve kterém udělat komín prostě nikoho nenapadlo.

hořící krb na biolíh

Jak funguje krb na biolíh?

Tento krb skutečně nepotřebuje odvod spalin do komína. Biolíh je vlastně bioethanol a jeho spalováním se do ovzduší uvolňuje pouze oxid uhličitý a vodní pára. Nemusíte se bát žádných škodlivin. A rovněž nemusíte vynášet popel. Protože hořením biolihu žádný nevzniká.

„Je ti zima, děvče?“

Krb na biolíh však není jen dekorace dodávající atmosféru pro hygge. Většina bio krbů nabízí i výhřevnost, která sice není nijak závratná, začíná na 1 kW, ale může být až 5 kW. S tím si už i přitopíte.

Na stůl i na zeď

Bio krby nabízí skutečně fascinující design. Většina modelů na trhu se vydala hypermoderním směrem, a tak různé historizující kousky jsou spíše výjimkou než pravidlem. Mezi bio krby si lze vybrat nástěnný krb na biolíh, rohový krb na biolíh i stolní krb na bio líh. Ceny za bio krby se různí. Začít může na pár stovkách, ale skončit i na třiceti tisících.

malý krb na biolíh na stůl

Koupit, a co pak?

Rozhodně si na montáž bio krbu nemusíte zvát žádné montéry. Zvládne jej instalovat skutečně každý. Zatímco stolní bio krb lze v podstatě pouze položit na stůl, závěsný budete muset přivrtat na zeď. Ale žádná jiná složitější instalace vás nečeká.

Provoz bio krbu není drahý

Za provoz domácího bio krbu neutratíte příliš. Ceny bio etanolu jsou poměrně přijatelné. Litr biolihu PE-PO se pohybuje od 59 Kč za litr. Ceny však najdete i nižší. Větší balení pak jsou cenově ještě výhodnější. Což nám ale ještě nic moc neřekne o tom, kolik za používaní, tedy topení v bio krbu, zaplatíme. Spotřeba paliva je například u 4 kW/h bio krbu maximálně 0,5 l/h.

bílý kruhový krb na biolíh

Anatomie bio krbu

Čeho si při výběru bio krbu všímat? Samozřejmě rozměrů, protože pro umístění tohoto zařízení musíte mít dostatek místa. Dokonce by měl být vzdálen minimálně jeden metr od nábytku. Důležitým parametrem je i hmotnost, protože mnohdy montujeme bio krb třeba na lehkou sádrokartonovou příčku. Dále nás zajímá jmenovitý výkon spotřebiče, objem hořáku, pro jaký minimální a maximální objem místnosti se hodí a zdali má bio krb prosklení či nikoliv. V neposlední řadě se pak koukáme na design. Krb na biolíh musí být moderní a perfektně ladit s ostatním zařízením.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.