Jak zabalit vánoční dárek, aby lákal k rozbalení?

Technika krásného balení dárků se vám bude hodit nejen na Vánoce, ale i při dalších slavnostních událostech během roku. Vánoční balení dárků vám sice zabere nějaký ten čas, hezky zabalený prezent však potěší dvakrát. Naučte se díky našim tipům zabalit dárek jako profesionál.

Návod na balení vánočních dárků

Nejlépe se balí krabičky nebo dárky pravidelného tvaru. Snadno zabalíte i lahve a „měkké“ dárky jako oblečení. Poradíme také, jak na věci nepravidelného tvaru, a představíme vám ekologickou variantu balení vánočních dárků.

Upozornění: Před zabalením nezapomeňte zkontrolovat, zda na dárku nezůstala cenovka.

Dárek ve tvaru kvádru nebo krychle (krabice, kniha, poskládané oblečení)

Knihu nebo dárek v krabici položte přední stranou doprostřed kusu balicího papíru. Připravte si kousek lepicí pásky a boční strany papíru položte přes dárek. Utáhněte a zajistěte lepicí páskou. Nyní je čas na složení papíru v horní a spodní části. Balíček si otočte a skládejte každou stranu zvlášť. Přiložte protilehlé volné konce papíru k balíčku a zalepte páskou. Ze zbývajícího papíru se vám tak vytvoří dva trojúhelníky. Ty přeložte přes sebe, papír utáhněte a zajistěte lepicí páskou. Dárek otočte a stejným postupem zabalte i poslední otevřenou plochu.

Nezapomeňte zabalený prezent dozdobit mašlí, přírodní dekorací nebo lýkem. U dárků pod stromeček můžete napsat jméno na papírovou jmenovku nebo přímo na balicí papír.

Foto: YlaniteKoppens, Pexels

Dárek v podobě lahve

Zabalit lahev není nic těžkého – lahev těsně obalte balicím papírem a zalepte lepicí páskou. Pokud vám papír po skle klouže, připevněte jeho hranu k lahvi kouskem pásky. Dno pak za postupného otáčení lahve skládejte do tvaru malých trojúhelníků. Zajistěte páskou.

Lahev můžete dozdobit mašlí uvázanou kolem hrdla nebo využít techniku skládání papíru. Efektně vypadá třeba vějíř, který vytvoříte z horní, volné části balicího papíru. Poskládejte ji do harmoniky od volného konce k hrdlu a zajistěte páskou.

Dárek nepravidelného tvaru

Zabalení sošky, vázy, elektroniky v blistru a dalších dárků roztodivných tvarů není jednoduché. Nejlépe uděláte, pokud dárek zabalíte až po tom, co ho uložíte do krabice. Pokud si chcete usnadnit práci, můžete využít dárkovou tašku nebo sáček, do kterých stačí dáreček vložit a máte hotovo. Pokud netrváte na momentu překvapení, dobře vám poslouží i průhledný celofán poskládaný do tvaru měšce. Dárky v něm jsou sice vidět, zato vypadají exkluzivně (zejména s přírodní výplní okolo, která navíc dárek ochrání před následky nárazu).

Foto: YlaniteKoppens, Pexels

Při originálním balení dárků využijte dekorace i textilie

A jak zabalit dárek originálně? Kromě ozdobných doplňků ze složeného papíru na něj můžete přilepit přírodní dekoraci, šišky, větvičku smrku, mašle z lýka nebo látky, sušené kolečko pomeranče, celou skořici nebo jiné zdobné drobnosti. Můžete si také vytvořit vlastní balicí papír, zejména dětské kresby nebo otisky mají až dojímavý efekt. Pokud byste raději něco ekologičtějšího, zkuste dárky zabalit do novinového papíru nebo do šátků či čtvercových kusů látky. Látkovou metodou zvanou furoshiki balí dárky v Japonsku, její velkou výhodou je možnost opakovaného použití obalového materiálu.

Advent už je v plném proudu, tak si nezapomeňte vyhradit na balení dárků dostatek času, ať si můžete vyhrát i s dekorováním balíčků.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.