Solární panely na střeše

Využijte solární energii ze Slunce ve vaší domácnosti

V letním období nás slunce zásobuje svojí energií obzvlášť vydatně. Má velký potenciál, je zdarma a byla by tak škoda ji nevyužít. A věřte nebo ne, lze poměrně snadno i u vás doma. Pro začátek pár důležitých faktů. Slunce se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. V České republice Slunce svítí průměrně 1330–1800 hodin ročně. Zároveň zde každý den na zem dopadne zhruba 950-1350 kWh sluneční energie na metr čtvereční. To vše vypadá jako dostatečná energetická zásoba. Jaké máte možnosti, pokud chcete efektivně proměnit sluneční paprsky ve zdroj energie u vás doma?

Ohřev vody

Jedná se o nejjednodušší využití solární energie. Teplá voda je zapotřebí v každé domácnosti. Začněme však něčím méně komplikovaným. Léta jsou v našich končinách stále teplejší a bazény se pomalu stávají běžnou součástí českých zahrad. Jestli nejste fanouškem otužování a koupání ve studené vodě, může pro vás být solární energie skvělým parťákem a pomocníkem. Solární ohřev bazénu funguje buď na fotovoltaickém, nebo termickém principu. Ten druhý je účinnější, dokáže přeměnit sluneční světlo na energii s účinností až 80 %. Proto se pro ohřev užitkové vody hodí více. S pomocí sluneční energie můžete ohřívat nejen užitkovou, ale i pitnou vodu.

Výroba vlastní elektrické energie

Pokud se vám sluneční energie zalíbí, můžete ji využít i pro výrobu vlastní elektrické energie, kterou později libovolně použijete na svícení, topení, provoz spotřebičů a další, tím získáte nejlevnější elektřinu. Vlastní malou solární elektrárnu dnes zvládne postavit i zručný kutil se znalostmi z oboru elektroinstalací. Jestli to není váš případ, můžete si samozřejmě celý systém nechat nainstalovat od profesionálů. Elektřina z fotovoltaických panelů může i nemusí být napojena na elektrickou distribuční soustavu, a to podle velikosti domácí elektrárny, množství vyrobené a spotřebované energie. Tento způsob výrazně šetří náklady na spotřebu plynu či elektřiny.

Solární sprcha

Kromě těchto dvou nejběžnějších nabízí energie ze Slunce také další možnosti využití. V letních měsících, kdy nás sužují tropické teploty, odvede spoustu žádané práce solární sprcha. Solární sprcha potřebuje pouze akumulační zásobník, ve kterém dochází k ohřevu vody. Přes sprchovou hadici z něj poté proudí již ohřátá voda. 

Solární osvětlení

Když ještě zůstaneme na zahradě, ušetřit můžete i se solárním osvětlením. Jde zároveň o velice ekologický způsob svícení. LED solární světla se postupně nabíjejí, plně nabitá svítí až po dobu 8 hodin. Používají se jako světla pro osvětlení zahrady, pěšinek, příjezdových cest, jako svítidla s pohybovým čidlem nebo jako solární lampy, které dokážou osvítit i větší prostory.

Solární ventilace

Protože získávání tepla tvoří až 75 % výdajů běžné domácnosti na energie, vyplatí se uvažovat i o solární ventilaci. Ta zajišťuje ekologické větrání a podle potřeby buď ochlazuje nebo vytápí interiér. Funguje obdobně jako běžná rekuperační jednotka, jen zcela samostatně a bez dalších nákladů. Svítí-li Slunce na panel, zařízení začne vyrábět proud, jenž spouští ventilaci. Ta poté buď nasává vzduch z interiéru, ohřívá ho či naopak pouští dovnitř čerstvý.

Jak je to s výdaji?

Solární energie představuje alternativu k používání klasické elektrické. Jestli se konkrétně vám vyplatí, záleží na několika faktorech. Mimo jiné na velikosti vaší domácnosti, míře využití solární energie apod. Dříve představovaly obrovskou překážku vysoké pořizovací náklady, dnes už však technologie, které dokáží energii ze Slunce přeměňovat a využívat, zlevňují a vyplatí se tak i běžné domácnosti.

TIP: Nevíte si rady s financováním? Zeptejte se našich specialistů na Zelenou hypotéku.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.