Štětce a kombinace barev k vymalování pokoje

Jak vymalovat interiér? Nebojte se barevných kombinací

Je obecně známo, že barvy významně působí na naši psychiku. Z toho důvodu bychom měli pečlivě vybírat barevné tóny, které použijeme ve svém domově. Domů si jdeme hlavně odpočinout, proto bychom se měli vyhnout excentrickým a křiklavým barvám.

Jakou kombinací barev vymalovat pokoj?

Každá místnost v interiéru si žádá své barevné pojetí. Nejjednodušším řešením je použít základní neutrální barvu, kterou pak můžeme kombinovat s různě výraznými barevnými tóny. Jako velmi vhodné řešení se též nabízí kombinace barvy a tapety. Před samotnou realizací bychom si měli v obchodě s barvami vzít několik vzorků a ty si vyzkoušet doma. Jak bude barva ladit k podlaze, k nábytku, textiliím apod.

Změňte vnímání prostoru

S interiérovými barvami se dá rovněž kouzlit. Dokáží totiž prostor opticky zmenšit či zvětšit. Proto bychom v malých bytech měli dbát na použití světlých rozjasňujících barev, ve větších prostorech si můžeme dovolit vymalovat barvami sytějšími a tmavšími. To samé platí, pokud se rozhodneme pro vzorování na zdech. Jak vymalovat pokoj vzory, aby místnost působila efektně? Při jejich použití je třeba mít na paměti několik pravidel. Prvním z nich je, že velkoplošné vzory přitahují pozornost a zároveň zmenšují pokoj. Na opačném principu funguje vzor drobný ve světlém tónu, jenž nejen že prostor rozšíří, nýbrž je také příjemným prvkem v místnosti.

Zaměřeno na centrum dění

Trápíte se otázkou, jak vymalovat obývací pokoj? Pokud jste pozorně četli výše uvedené řádky, určitě budete vědět, čím máte začít a jak si výmalbu promyslet. Dále je třeba mít na zřeteli, že méně je někdy více. Zejména moderní obývací pokoje se ladí do světlejších jednoduchých tónů, jež se kombinují maximálně ve dvou barvách. Barevné ladění pokoje potom můžete dotáhnout výraznějšími barevnými dekoracemi a textiliemi.

Máte pokoj v podkroví?

Bydlení v podkroví se v poslední době řadí mezi oblíbené bytové trendy. Jak vymalovat podkrovní pokoj? V potaz berte sluneční svit, který se odráží od zešikmených stěn. Z toho důvodu je vymalujte světlými odstíny žluté či oranžové, aby místnost celkově nepůsobila stísněným dojmem. Na zbytek prostoru můžete použít barvy tmavší, nebo je použijte pouze na jednu stěnu.

Místnost vyhrazená hrám

Jak vymalovat dětský pokoj? Pozornost nevěnujte pouze odstínům barev, ale též jejich složení a vlastnostem. Do dětského pokojíčku patří omyvatelné barvy, které vydrží nápor dětských hrátek. Současně by měly být bez zápachu, vhodné i pro alergiky, a hlavně nesmí uvolňovat žádné nebezpečné látky. Dobrou službu prokáží pastelové odstíny, jež působí příjemně na psychiku a navozují útulnou atmosféru. Volíme buď barvy neutrální, nebo pokoj ladíme do holčičích či klučičích tónů.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.