Utěsnění oken pomáhá v boji proti rosení skel.

Jak utěsnit okna před zimou

Netěsnící okno poznáte podle závanu studeného vzduchu v jeho blízkosti. Tudy vám z domova utíká teplo a topíte „pánubohu do oken“. Jak utěsnit okna, abyste neprotopili zbytečně moc peněz? Poradíme v dnešním článku.

Proč dopřát oknům péči před zimou

Utěsněním oken se zbavíte nejen průvanu, ale i nadměrného hluku zvenčí. Zároveň se sníží míra rosení skel, které může vést k bujení plísní nebezpečných pro zdraví. Při kontrole těsnění oken byste měli prohlédnout i těsnění interiérových, vchodových a balkonových dveří. Utěsněním můžete ušetřit až třetinu nákladů na vytápění, vložená investice se vám tedy rychle vrátí.

Jak připravit okna na zimu?

Před zimou byste měli okna důkladně umýt. V mrazu nepoužívejte horkou vodu, prudká změna teploty by mohla způsobit prasknutí skleněné výplně. Pokud máte těsnění již nainstalované, zkontrolujte jeho stav a ošetřete jej glycerinem nebo silikonovým olejem, čímž prodloužíte jeho životnost. Poškozené části nahraďte. Promažte všechny panty a kování a případně je dotáhněte.

Jak utěsnit plastová okna

Jak připravit plastová okna na zimu? Jestli vám táhne od nových oken, využijte záruku a nechte je opravit dodavatelskou firmou. U starších oken si můžete zaplatit pozáruční servis – technik vám okno před zimou seřídí. Šikovnější kutilové zvládnou servis oken i sami, vždy by však měli postupovat podle pokynů výrobce. Pokud servis nepomůže, je poslední možností výměna kování a těsnění za nové.

Jak utěsnit dřevěná okna

Klasická dřevěná okna sice vypadají hezky, ale opotřebovávají se rychleji než okna plastová. Proto se jim musíte věnovat o trochu více – netěsnící hrany oblepte samolepicím těsněním z pryže nebo pěny. U dvojitých (špaletových) oken jej umístěte na vnitřní hranu okenního křídla. U oken se zdvojenou tabulkou se těsnění lepí mezi dva sešroubované rámy. Trochu náročnější je metoda využívající silikonový profil. V tomto případě je nutné do vnitřní části okna vyfrézovat drážku, do které se těsnicí lišta připevní. Silikon má trvanlivost desítky let, o těsnění oken se tedy nebudete muset nějaký čas starat.

Utěsnění oken pomáhá v boji proti rosení skel.
Utěsnění oken pomáhá v boji proti rosení skel. Foto: ChloeRidgway, Unsplash

Jak utěsnit špaletová okna – prasklé sklo

Dvojitá, špaletová okna disponují meziokenním prostorem. Lidé si jej často zdobí květinami nebo dekoracemi. Na špaletu můžete umístit vycpaný látkový váleček, který částečně funguje jako těsnění a dílem jako dekorace – nezapomeňte jej však pravidelně kontrolovat, jestli není vlhký od zkondenzované páry.

Někdy také může dojít nechtěným ťuknutím do skla ke vzniku praskliny, kterou bude dovnitř proudit studený vzduch. Vzduch může proudit i přes uvolněný tmel kolem okenní tabulky. V takové situaci vám pomůže jen přesklení.

Jak utěsnit střešní okna

U střešních oken se termoizolace provádí při jejich instalaci. Pokud vám kolem něj táhne, budete muset zavolat technika okenářské firmy – okno seřídí a zkontroluje funkčnost těsnění kolem rámu. Pokud teplo uniká mezi rámem a zdí, lze provést dodatečnou izolaci. Ta však nefunguje perfektně a nevydrží tak dlouho jako správně provedená izolace při montáži.

Větrejte pravidelně i přes zimu

U všech typů těsnění dbejte na to, aby šla okna pořádně dovřít. V opačném případě byste jen zvýšili tepelné ztráty a celá námaha by byla k ničemu. Nezapomínejte ani na pravidelné intenzivní větrání, které vymění vydýchaný vzduch v místnosti a pomůže v boji proti vlhkosti.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.