Jak uplést Velikonoční pomlázku

Jak uplést velikonoční pomlázku?

Pomalu, ale jistě se blíží velikonoční svátky, což znamená, že ženy a dívky všech věků barví vajíčka a muži a kluci se pouští do pletení pomlázky. Na rozdíl od ponoření vajec do vody, je právě upletení pomlázky o dost složitější na přípravu. Jak uplést pomlázku? Poradíme vám.

Připravte si pruty

Pokud chcete opravdu tradiční pomlázku, je třeba si sehnat vrbové proutí. Je dobré najít takzvanou košíkářskou vrbu, která bývá většinou vysazena na březích řek. Vaši rodiče nebo prarodiče budou jistě vědět, kde se v okolí taková vrba nachází. Pokud nenajdete košíkářskou vrbu, klidně vám postačí i vrba smuteční. Jestli jste někdy viděli, jak se plete pomlázka, máte napůl vyhráno.

Jak postupovat?

1. Je třeba připravit 8 stejně dlouhých a tlustých prutů. Ty srovnejte do stejné roviny a pár centimetrů od konce pevně svažte provázkem. Teď máte pruty připraveny k pletení a velikonoční pomlázka bude brzy hotova. Nejlepší je, když vám nějaký kamarád bude držet vrchní konce prutů, aby se vám při pletení „nemotaly“ dohromady.

Výroba velikonoční pomlázky

2. Tento svazek prutů si rozdělte na dvě poloviny (4 a 4 pruty). Levou stranu si opět rozdělte napůl a do této mezery vložte vnější proutek z druhé (pravé) strany. Jestli proutek provlečete vrchem, či spodem, si můžete určit sami. Výsledek bude stále prakticky stejný. To samé opakujete na pravé straně.

technika pletení velikonoční pomlázky

3. Teď jste se naučili základní techniku pletené prutů. Při pletení pomlázky je nejdůležitější je udržet si trpělivost a nikam nespěchat. Tento postup totiž budete opakovat až do té doby, než nebude prut celý upletený. Vrchní část pomlázky opět pořádně uvažte silným provázkem a máte hotovo.

Pletení velikonoční pomlázky

Teď už se můžete jen těšit na pestrobarevné mašličky, kterými vaši pomlázku dívky jistě rády ověnčí.

Proč se vlastně na Velikonoce dívky „mrskají“?

Pokud byste se o tomto zvyku zmínili ve světě, všude by si jen poklepali na čelo. Češi jsou s tímto druhem „násilí“ docela raritou. Stejně jako jsou proutky mladé, silné a krásné, dívky dříve věřily, že když se jich dotknou, jejich krása a vznešenost se tímto švihem přenese i do nich. V dřívějších dobách se mrskali lidé navzájem. První začal hospodář na selce, a poté mu to žena mohla pěkně vrátit. A to z jediného důvodu – aby se omladili.

Tak pořiďte svým dámám vycpávky na zadek a veselé Velikonoce přejeme!

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.