Jak správně vybrat nový kotel?

Topná sezóna je v plném proudu, a tak se může stát, že budete potřebovat vyměnit starý kotel za nový. Při pořizování nového kotle byste ale měli zvážit několik důležitých skutečností. Zmást vás může například jeho nízká pořizovací cena, při pouze několikaletém provozu se však koupě pak nemusí vyplatit. Sepsali jsme pro vás pár užitečných rad, jak postupovat při výběru kotle.

1. Podle paliva
Každý zdroj má své pro a proti. Máte-li plynový kotel a cítíte, že vám brzo doslouží, měli byste se co nejdříve poohlédnout po kotli kondenzačním. Kvůli nařízení č. 813/2013 od podzimu 2015 klasické nekondenzační kotle neseženete. Výhodou kondenzačního kotle je to, že dokáže využít energii navíc z páry, která vzniká při spotřebě plynu. Účinnost kondenzačního kotle oproti běžnému plynovému kotli je tak vyšší. Neobejdete se bohužel bez stavebních úprav a úpravy otopné soustavy. Myšleno je například to, že z kotle musíte do kanalizace odvést kondenzát, který vzniká při ochlazování páry, i výměna vložky komína, která by měla být odolná vůči kondenzátu. Další změnou může být přejití z kotle na tuhá paliva na kondenzační kotel, kde musíte myslet na plynovodní přípojku.

Kompromisem jsou kombinované kotle s výkonem do 30 kW, které postačí většině domácností. Pokud byste se rozhodli opravit starší kotel, musíte počítat s nárůstem cen náhradních dílů.

02
Dřevěné pelety patří mezi ekologická paliva a jsou šetrné k životnímu prostředí.
foto: nazeleno.cz

2. Podle ceny
Nízká pořizovací cena kotle nemusí znamenat vždy úsporu. Dobrým příkladem je elektrokotel. Co získáte na pořizovací ceně, to ztratíte na provozu. Kotle na tuhá paliva vyjdou sice dráž, přitom cena paliv není až tak vysoká. Cenu za vytápění může ovlivnit i to, kolik tepla nám uniká skrz okna a stěny domu, výkon kotle by tak měla zajistit kvalifikovaná osoba, aby byla v domě dobrá tepelná pohoda.

3. Podle úspory
Vhodným výběrem kotle můžete ovlivnit budoucí výdaje. Odborníci tvrdí, že například s kondenzačními kotli ušetříte až 50 % oproti starým kotlům. Tento kotel je úspornější, ale při pořizování je nákladnější. Návratnost ceny se tak odhaduje na 4–5 let.

4. Podle značky
Spoléhejte se na ověřené značky a doporučení odborníků. Z těch nejznámějších můžeme doporučit Vaillant, Dakon, Viadrus, Junkers, Protherm aj.

03
Stacionární kotle mohou doplnit váš interiér, aniž by rušily celkový vzhled. Vybrat si můžete z různých barev.
foto: vaillant.cz

5. Podle umístění
Na výběr máme dva typy kotlů – stacionární a nástěnné. Výhodou nástěnného kotle jsou jeho rozměry, takže se bez problému vejde i do koupelny nebo chodby. Dalším pozitivem nástěnných kotlů je vestavěný zásobník teplé vody, ten se u stacionárních kotlů řeší externím zásobníkem, tudíž
zabírá více místa. Hlavní výhodou nástěnného kotle je menší spotřeba, ohřev teplé vody zajišťuje na malé ploše výměníku.

05
Poznali byste, že je v koupelně umístěn kotel na pelety?
foto: ecoflame.cz

Pořád si nevíte s výběrem kotle rady? Tím spolehlivým řešením je obrátit se na odborníky.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.