hrabání spadeného listí

Jak pečovat o trávník na podzim

Krásný, zelený a zdravý trávník je otázkou správné a poctivé péče. S každým ročním obdobím je potřeba provádět jiné činnosti. V podzimních měsících trávník pomalu připravujeme na zimu. Co všechno to obnáší a na co nezapomenout, abyste se příští sezónu těšili z pěstěného trávníku?

Péče o trávník po celý rok

Trávník vyžaduje pravidelné sekání, hnojení a provzdušňování, aby krásně rostl a prospíval. Hnojení provádíme minimálně dvakrát ročně. Jednou na jaře pro zahájení sezóny, kdy se používá hnojivo s dlouhodobým účinkem, a podruhé na podzim, aby tráva měla energii pro zdárné přežití studených zimních měsíců.

sekačka provzdušňuje trávník

Dvakrát za rok provádějte také provzdušňování, kdy se odstraní odumřelé zbytky a živé rostlinky se přirozeně provzdušní. Sekání a zalévání provádíme podle potřeby.

Podzimní péče o trávník a čas posledního sekání

V podzimních měsících trávník očistíme od nečistot. Shrabeme spadané listí, ovoce, větvičky a další. Při hrabání opatrně, ať zbytečně neponičíte trávu.

muž seká sekačkou trávník na podzim

Vhodné jsou jemnější hrabičky. Na podzim už tráva moc neroste, takže poslední sekání načasujte zhruba ke konci října. Sekání neprovádějte, pokud je venku velká zima a teploty klesají pod 7 stupňů.

Čím na podzim přihnojit

Kromě hnojení je důležité nezapomenout také na provzdušnění. U trávníku proveďte takzvanou vertikutaci, s jejíž pomocí odstraníte mech a nevhodnou travní plsť skládající se z odumřelých částí rostlin. Jakmile je trávník provzdušněn, nastává čas pro aplikaci hnojení.

Pro podzimní ošetření použijte speciální hnojivo bohaté na draslík. Díky tomuto minerálu tráva vyzraje a přečká krutou zimu. Ideální dobou pro aplikaci tohoto hnojiva je září či říjen. Pro rovnoměrné rozmístění využijte rozmetač.

Kdy je ideální čas pro založení nového trávníku

Pokud se vám na podzim zdá, že jsou ve vašem trávníku holá místa, nebo chcete travnatým porostem osadit novou plochu, je právě časný podzim ideální chvílí. Od druhé poloviny srpna přibližně do poloviny září totiž většinou panují vhodné podmínky pro výsev.

osivo trávníku sypající se z ruky

Půda by neměla být příliš horká a zároveň je nutné pamatovat na dostatečnou zálivku v případě, že málo prší. Díky přiměřenému slunci by se však nový výsev měl podařit. Na jaře se můžete těšit ze začínajícího trávníku, který v případě potřeby jemně doplníte.

Proč a kdy vápnit trávník

Mezi doporučeními pro péči o trávník má své místo i vápnění. Aplikace vápna se provádí hned z několika důvodů. Jedním z nich je doplnění vápníku do půdy. Slouží také jako přírodní dezinfekce a konkrétně u trávníku potlačuje růst mechu. Nejvhodnějším obdobím pro vápnění je právě podzim, protože se vápno během zimních měsíců krásně rozpustí a vsákne do půdy. Navíc si zbytečně nepokazíte vzhled svěžího jarního trávníku bílým zabarvením.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.