Jak na domácí kompost

Jak na domácí kompost?

Průměrný obyvatel České republiky ročně vyprodukuje 340 kilogramů odpadu. Bohužel, ne všichni odpad třídí na plasty, papír, sklo, kartony a bioodpad. Pokud vám není naše planeta lhostejná, pravděpodobně hledáte způsob, jak zredukovat odpad na minimum.

V první řadě byste měli začít přemýšlet nad tím, jaké výrobky kupujete, zda jsou v ekologických a znovupoužitelných obalech a podobně. Jestliže chcete dosáhnout toho, abyste se stali zerowaste domácností, neobejdete se bez domácího vermikompostéru, jenž vám pomůže likvidovat bioodpad.

Proč si pořídit domácí kompostér?

S tříděním odpadu se setkáte nejen v domácnostech, ale i ve většině firem. Přestože rozdělujete papír, plastové obaly, barevné a čiré sklo, stále vám zůstává spousta odpadu, přičemž zhruba čtyřicet procent z něj tvoří biologické složky, které je možné použít právě na domácí kompost.

Domácí kompost s žížalami

Ptáte se, proč si pořídit kompostér do bytu? Důvodů je hned několik. V první řadě snížíte množství směsného odpadu. Současně si však vyrobíte vlastní kompost, který potom použijete na hnojení rostlin v květináčích, ale i na zahradě. Stejně tak nezanášíte kanalizační potrubí, protože omezíte používání kuchyňského drtiče, a přestanete zbytky z kuchyně splachovat do záchodu.

Existují i kompostéry na balkon a do bytu

I když nežijete v rodinném domě se zahradou, můžete si vytvořit domácí kompost, neboť existuje takzvaný vermikompostér. Umisťuje se buď na balkoně, nebo na terase, ovšem v našich končinách ještě není tak rozšířený, spousta lidí ani netuší, že něco takového existuje.

Spojujete si domácí kompost s venkovní zahradou, na které máte vyhrazené místo s dřevěnou konstrukcí, do níž vhazujete biologický odpad? V takovém případě nejste důkladně informováni, protože existuje i kompostér na balkon. Veškerou práci ve vermikompostéru odvádí žížaly, jejichž úkolem je přeměnit bioodpad na kompost, jenž vzápětí využijete jako organické hnojivo pro pokojové a venkovní rostliny.

Bytový kompostér nezapáchá, ani se neobjevuje plíseň. Vyrobený bývá zpravidla umělé hmoty, případně tvrdého dřeva. Domácí kutilové si dělají vlastní kompostér, a to za pomoci starých pneumatik. Jestliže si zakoupíte vermikompostér v obchodě, máte k němu i všechno potřebné, tedy včetně podestýlky, respektive substrátu (tráva, staré listí, navlhčený papír, kokosová vlákna, hobliny).

Kde sehnat žížaly?

Kompostér do kuchyně uvítá kalifornské žížaly, neboť se dokážou poměrně rychle množit a v krátkém čase přeměnit organické zbytky na kompost. Kalifornské hybridy, jak se jim také říká, nejsou přizpůsobeny tomu, aby žily v hlíně, ovšem v podestýlce výše popsané se jim daří perfektně. Věřili byste tomu, že pokud si pořídíte zhruba půl kilogramu kalifornských žížal, tak vám během jednoho dne dokáže zlikvidovat čtvrt kilogramu bioodpadu? Kalifornské žížaly se běžně prodávají v zahrádkářských potřebách, ale i na internetu.

Žížaly do kompostu
Žížaly do kompostu

Co patří do domácího kompostéru?

 • odkrojky, zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů, bramborové slupky, zelené natě
 • čajové sáčky
 • kávové zbytky a papírové kávové filtry
 • zbytek pečiva
 • papírové kapesníčky a ubrousky
 • uvadlé květiny
 • zbytky vařené zeleniny, rozdrcené skořápky od vajec
potraviny, které patří do kompostu

Co do něj nepatří?

 • maso
 • mléčné výrobky
 • olej, sádlo a další tuky
 • chuťově výrazné potraviny (zázvor)
 • kosti

Souhlasím s podmínkami

 1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
 3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
 4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.