Jak bydlí hmyz ve svém přirozeném prostředí? Vyrazili jsme na průzkum

Jelikož nás zajímalo, jak hmyz bydlí ve svém přirozeném prostředí, vyrazili jsme na Motýlí step Pichce. Kromě toho jsme zjišťovali informace, jak hmyzu může pomoci každý z nás, a jak se chovat, abychom přirozené hmyzí domovy neničili. A dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.

Při hledání cest, jak pomoci hmyzu v těchto pro něj nelehkých dobách, jsme se dostali k Příbrami, kde obec Dubno provozuje Motýlí step Pichce. Toto pozoruhodné místo ve středních Čechách nabízí jeden z možných receptů, který možná překvapivě není zase tak náročný na realizaci. O spoustu věcí se totiž příroda sama postará. A lidská činnost není na překážku.

V Hypoteční bance se snažíme myslet na životní prostředí, proto nabízíme Zelenou hypotéku a na webu Myslíme zeleně si můžete sami dohledat, jak vybudovat ekologicky šetrný domov. Kromě toho jsme se letos zaměřili i na to, jak bydlí hmyz.

Společně s doktorem Ondřejem Sedláčkem jsme si desetihektarový pozemek prošli a sami se přesvědčili, jak všechno funguje. Motýlí step Pichce nabízí pestrou škálu biotopů. “Není to ani louka, ani les, ale něco mezi,” uvedl Sedláček s tím, že tůně, toulavý stín a hlavně kvetoucí květiny hmyzu velmi svědčí. Díky tomu zde návštěvník najde více než 60 druhů denních motýlů a přes 550 druhů hmyzu.

Na stepi naleznete i tůňky, které jsou plné života. Aby to tak mohlo být, je důležité, aby ve vodě nebyly ryby. Stačí jeden kapr a veškerý hmyz zmizí. Kromě hmyzu se na stepi pasou i ovce a kozy, které tak pomáhají udržovat přirozený vzhled celého místa.

Asi největší zajímavostí jsou motokrosoví závodníci, kteří se čas od času na tomto místě prohánějí. I oni jsou přínosní, neboť ve své podstatě nahrazují dobytek, který v dřívějších dobách půdu narušoval svými kopyty a paznehty. Nyní tak fungují pneumatiky motorek.

Život hmyzu však po západu slunce nekončí, spíše naopak. Například noční motýli mají v přírodě významnější roli než ti denní. Kromě opylování jde především o fakt, že jsou součástí potravního řetězce.

Avšak i v noci je hmyz ohrožován lidskou činností. Jde především o světelný smog, který je stále častějším problémem. Jednou z možností, jak problém alespoň částečně řešit, je používání světla mimo UV spektrum. To totiž hmyz láká nejvíce.

Motýlí step Pichce není pro člověka uzavřenou lokalitou. Naopak, přiměřená lidská činnost (například turisté, běžci, cyklisté, jezdci na koních) přírodě pomáhá. Nevadí, když si například natrháte luční kvítí do vázy nebo na vyhrazeném místě opečete buřty. Ochrana přírody neznamená její uzavření se před člověkem, lidská činnost může přírodě prospívat, což dokazuje i Motýlí step Pichce.

Jaké problémy způsobuje hmyzu důsledné sečení, které navíc probíhá plošně v jeden čas? Umí hmyz letět na jinou lokalitu? Podívejte se na naše souhrnné video.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.